HEM      KEMIKALIER      GLYKOLTILLSATSER      IPA      ACETON      X66      G+      MCO20      OMEGA FE      IoB      FERROCEN      SIDOPROJEKT

Långtidsverkande bränsletillsatser för allmänt bruk

Publicerad 2010 Ändrad 2019

 
Mina allmänna bränsletillsatser täcker upp både E85, bensin, diesel och där även experimenttillsatsen dEC+ går att finna. De är baserade på olika naftaprodukter, diesel, aceton, alkoholer samt IPA. Det är noggrant utprovade kemiska konstellationer som fungerar. Bränsletillsatser för E85 är T66 och den nya SH +. ISO kan ses som en universaltillsats men passar extra bra för diesel. För bensin finns A40 och AXg. Även D66 ensam fungerar fint till bensin. AT2 och AG+ är två specialtillsatser som befinner sig under utveckling, du kan studera dem här under NAMAG. Kör du med E85 kan man istället klicka på ”Glykoltillsatser” - dessa är effekthöjande öppningstidsreducerande). Alla tillsatser är långtidsverkande.

Förutom en viss öppningstidssänkning (effektökning) verkar tillsatserna; rengörande, smörjande, vattenabsorberande och för diesel; både rengörande samt bakteriedödande.

Effekthöjningen beror inte på att energin i bränslet har ökat utan på att detta antänder och förbränns effektivare.


Tillvägagångssättet vid tillredning är att först bestämma vilken mängd av en tillsats man önskar och sedan multiplicera mängden med - komponenten genom ”summa”. Säg exempelvis att vi vill ha 0,9 liter T66 - alltså kan man bereda 600 ml tändvätska först (900 x 2/3). De följande komponenterna beräknas på samma sätt. För att bestämma mängden diesel för samma exempel, tar man 900 x 1/3 vilket är 300 ml diesel.För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
Endast för E85. Ger effekthöjning och rengör/smörjer bränslesystemet.
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
2 delar vätebehandlad tändvätska
1 del diesel - undvik ACP! (Preem)

summa = 3 delar
Anmärkningar
Har goda och långtidsverkande egenskaper. Bör förvaras svalt. Vissa tändvätskor och dieselsorter fungerar inte. T66 kan inte ersätta D66 vid kombinationer med glykoltillsatser.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
 
 
Öppningstidsreducering: 30-40 %
För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm
Omskakas!
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Bild under: för Caffeine Water = 15,7 x 7,17 cm och för Monster Hydro = 15,2 x 6,94 cm
Glykolfri booster enbart för E85.
Doseringsfaktor = 0,0025
0,25 %
100% adapterad SHA - måste beställas
Anmärkningar
Ska helst kombineras med T66. En mycket ekonomisk tillsats som fungera bra - piggar upp. Inga förbruktningsmätningar har utförs men det verkar inte finnas någon bränslebesparande effekt. En prima bränsletillsats (tillsammans med T66).
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
Halt SHA: ca 10 ppm (uppblandad)
Öppningstidsreducering: -10%
För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm
Bör kombineras med X66...
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För både bensin och E85. Bärare för oktanhöjande komponenter.
Doseringsfaktor: 0,01
1 %
Mix 0
20 delar rödsprit (undvik IPA-inblandad etanol)
1 del HMTA (hexamin)
X delar lösbara komponenter

summa = ? delar
Anmärkningar
Denna naftafria experimenttillsats är en bärare som består av denaturerad etanol och som man kan ha nytta av när man exempelvis vill införa oktanhöjande komponenter i bränslet (etanol är ju oktanhöjande i sig), utan att för den skull glykol måste med. Metanol är ett ännu bättre lösningsmedel för salter vilket man kan ersätta en del av rödspriten med. Undvik dock att kombinera denna tillsats med IPA (isopropanol). Som ”experimenttillsats” kan dEC+ varieras i det oändliga. Se exempel.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
   
Nedan följer fyra långtidsverkande tillsatser för bensin respektive diesel men ISO kan dock även användas för E85. I bensin är både aceton- och IPA-tillsatser stabila till skillnad från E85. Det finns inget klart samband mellan acetonets flyktighet kontra en tillsats stabilitet (långtidsverkan).

För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm    
För både bensin, E85 och även DIESEL.
Doseringsfaktor: 0,01
1 %
2 delar IPA (ren)
2 delar D66 för både bensin eller E85
1 del lacknafta (endast för dieselbränslen)

summa = 4 delar (3 delar för diesel)
Anmärkningar
Tillsammans med en rengörande och smörjande komponent ökar inte bara effekten utan även bränsleförbrukningen bör sjunka. ISO kan ses som ett tripaksubstitut. Välj antingen D66 eller lacknafta (ej båda).
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
   
För etiketten under bilden: H=14,0 cm & B=6,2 cm och passar på Biltemas nya burk för aceton   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
Enbart för bensin (95 eller 98 oktan).
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
2 delar aceton
3 delar D66

summa = 5 delar
Anmärkningar
Den här effekttillsatsen är synnerligen lämplig för bensindrivna bilar! Aceton tillsammans med en rengörande och smörjande komponent leder till högre effekt och lägre bränsleförbrukning. Acetonhalten är nu 0,2%. För en lägre halt aceton; prova med 3/5 (0,19%) eller 4/7 (0,18%) istället för 2/3 (0,2). A40 innehåller inte glykol. Denna tillsats kan hålla ωFe (järnoleat) och även denna: A20.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
Halt ωFe i bränsle: ca 300 ppm
Öppningstidsreducering: -10 %
Numera är det 5% etanol även i V-Power liksom för 95 oktanig bensin, därför finns ett behov av en denna tillsats. AXg är den första bränsletillsatsen som kombinerar både aceton och IPA. Även D66 kan inlemmas vilket förenklar doserandet. Etanolinblandning i bensin ökar som bekant bränsleåtgången men med A8g är min förhoppning att V-Power (den Svenska) ska nå sin gamla position igen. Även blyfri 95 kan åtnjuta fördelarna med A8g trots att halten D66 blir något låg.För etiketten under bilden: H=14,0 cm & B=6,2 cm och passar på Biltemas nya burk för aceton   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För V-POWER och även 95 oktanig bensin - 5% etanolinblandning.
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
V-Power
Blyfri 95
1 del glykol (röd eller blå)
8 delar aceton
11 delar IPA


summa = 20 delar
1 del glykol (röd eller blå)
8 delar aceton
5 delar IPA
6 delar D66

summa = 20 delar
Anmärkningar
Undvik G+ eftersom acetonhalten är för hög. Då det redan finns smörjande och renande komponenter i V-Power så kan man avstå från D66/Di66. För 95 kan man ersätta upp till 6 delar IPA med D66. För att glykolkomponenten ska verka bör vatten tillsättas - använd exempelvis färdiguppblandad glykol.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
 
Öppningstidsreducering: -10 %
H=14,0 cm & B=6,2 cm Biltemas nya burk för aceton   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För bensin innehållandes 10% etanol.
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
Bensin med smörjande komponenter
Bensin utan smörjande komponenter
2 delar glykol (röd eller blå)
7 delar aceton
11 delar IPA


summa = 20 delar
2 delar glykol (röd eller blå)
7 delar aceton
7 delar IPA
4 delar D66

summa = 20 delar
Anmärkningar
Undvik G+ eftersom acetonhalten är för hög. I nuläget finns det ingen handelsbensin med 10% etanolinblandning. A7g är även ett alternativ om man önskar dosera upp glykolhalten i 5%-ig bensin, därtill minskar acetonhalten något (0,18%). För att glykolkomponenten ska verka bör vatten tillsättas - använd exempelvis färdiguppblandad glykol.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
 
Öppningstidsreducering: -10 %
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional