HEM      BRÄNSLETILLSATSER      KEMIKALIER      SIDOPROJEKT

X66 - två dieselbaserade effekt- och rengöringstillsatser för bensin och E85

Publicerad 2010 Ändrad 2021

  Jag var först tveksam till huruvida det överhuvudtaget gick att blanda diesel i etanol eller E85? Efter några laboratorietester kunde jag konstatera att en inblandning av diesel i E85 upp mot 20 volymprocent är genomförbart, sedan börjar det separera sig. Det går utan vidare att blanda 15 % (volym) diesel även i E85 av sämre kvalité (vattenhaltig). Eftersom diesel sänker oktantalet, så är en hög halt direkt skadligt för en ottomotor! Det kan därför endast bli frågan om små mängder.

Lacknafta och tändvätska har i många fall utmärkta tvättegenskaper och löser de flesta föroreningar. De är båda lösliga i etanol men kan i starksprit lösa sig ända upp till 40 volymprocent.

D66 är sålunda en blandning av 66 % diesel och 33% lacknafta medan T66 består av 66% vätebehandlad tändvätska och 33% diesel.

D66 roll som allenarådande additiv för både bensin och E85 har till sist nu fått konkurrens av T66. D66 regerar fortfarande när det gäller bensin - handlar det om etanol bör man satsa på T66. D66 och T66 är effekthöjande och kan minska insprutningstiden med 25 - 30 %. Därtill löser diesel, lacknafta och tändvätska en mängd organiska föroreningar i bränslet (exempelvis PIB*). Diesel har ingen tydlig effekttopp men den avtar om dosen överstiger 0,5 %. Förövrigt bör inte T66 över- eller underdoseras medan D66 har vidare marginaler.

Om D66 ensamt ska användas som ett bränsleadditiv så bör man helst även tillsätta rätt mängd aceton vilken ska anpassas till bränslets bensinhalt - denna regel gäller inte för T66.

T66 eller rättare sagt tändvätskan i T66 får aldrig blandas med någon typ av alkohol eller andra sekundära alkoholer. Den ska doseras ensamt och får inte komma i kontakt med alkoholer förrän det ska förenas i ett alkoholbränsle. Petroleumprodukter såsom bensin och diesel men även aceton är dock ofarliga för T66.T66

* = PIB eller polyisobutylen - är klassat som ett förtjockningsmedel, men är ändå en tillsats i bensin och i dieselbränslen. Ty det har en rengörande effekt och minskar även risken för knackning (oktanhöjande). I E85 får det motsatt verkan eftersom den fälls ut och täpper till bränslesystemet (rosa klegg). Rhepanol-pasta som används i takkonstruktioner innehåller PIB.    D66          H=15,0 cm & B=7,0 cm

Förvara inte X66 i plastflaskor av typen batterivatten eller liknande. Den plasten mjuknar och skrumpnar ihop om den utsätts för diesel/lacknafta under en längre tid. Använd istället en flaska som har innehållit typ tändvätska.

Man kan konstatera att diesel och naftor känns hala när man får det på fingrarna, så det kan mycket väl innebära att X66 har en smörjande egenskap - förutom de renande och effekthöjande egenskaperna.

För bilar med elektronisk insprutning är det känt sedan lång tid tillbaks att diesel fungerar som ett rengöringsmedel, istället för insprutningsrengöring typ STP el. - men även fotogen ska fungera. Jag använde ofta själv diesel på den tiden när det bara fanns bensin att tillgå (för en bensinbil med insprutning).

upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional