HEM      BRÄNSLETILLSATSER      GLYKOLTILLSATSER      KEMIKALIER      SIDOPROJEKT

MCO20 är en metanolsubstans som kan katalysera glykolbaserade tillsatser

Publicerad 2010 Ändrad 2017

  MCO20 är i princip järnsulfat - järn(II)sulfat FeSO4 och oxalsyra löst i metanol.

Järnvitriol är dess handelsnamn och unik i fråga om dess kristallstruktur och vatteninnehåll. Det går att inhandla som kemikalie i nästan varenda färgaffär - då är det värre med metanol. Metanol fick jag av min lokala speedwayklubb men vissa hobbyaffärer kan sälja det. Metanol är giftigt och ska givetvis inte förtäras men man bör även undvika att få det på kroppen då huden absorberar metanol och det kan faktiskt orsaka allvarlig förgiftning om t.ex. en arm fuktas med metanol. Järnvitriol används som ingrediens i Falu rödfärg och är liksom oxalsyra en ganska harmlöst kemikalie. Jag har kört min bil på mycket höga halter MCO20 i bränslet utan att upptäcka några skador, så jag antar det är ofarligt för en bilmotor. Det kan blandas i bensin och E85 men inte i diesel - i alla fall inte den så kallade ”citydieseln”.

Förbränner man MCO20 på ett fat så kan man se hur det skjuter gnistor om det. Järnvitriolen omvandlas till järntrioxid, svaveldioxid och svaveltrioxid när det värms över 500 grader. Exakt vad som händer i en bilmotor är svårt att säga men bildas det järntrioxid så är det nog bara positivt. En järntrioxidbeläggning har ju rykte om sig att fungera som katalysator. Jag har inte lyckats mäta en sur reaktion av återstoden efter förbränd MCO20 - för om järntrioxid bildas så bildas även svavelsyra och det bör verkligen underblåsa vidare rostbildning! I själva verket omvandlas dock restkomponenterna (om miljön är fuktig) i ett andra steg till järn(III)sulfat - som är basiskt.

Mängden MCO20 i bränslet är relativt hög när det blandas ut med E85. Verkan av järnvitriolen är som mest optimal vid en sulfathalt liggandes omkring 20-25 ppm i bränslet. Det överstiger gränsvärdet för sulfater med råge eftersom detta är 4 ppm för E85. Dock har jag inte kunnat märka något negativt angående bränslematningen o.d. - däremot är den positiva aspekten påtagligare.

Oxalsyran är nödvändig för att binda sulfatet. Skippar man oxalsyra är risken stor att man får flockning av järnvitriolen både i tillsatser och i bränslet. En flockning i en bensintank kan få dramatiska följder eftersom bränslefiltret blockeras. Blandar man MCO20 med den röda glykolen inträffar dock flockning (för det mesta) - trots användningen av oxalsyra... Oxalsyran fungerar även som ett rengöringsadditiv, ty det löser upp beläggningar i form av metallsalter mycket effektivt - men det ser även till att binda föroreningarna så att utfällning inte inträffar. Oxalsyra är även ett reduktionsmedel (bränsle).

 MCO20:

 MCO20      En etikett för MCO20 när ämnet ska förvaras i en flaska. H=5 cm & B=8,3 cmPå bilden kan man se en uppskattad mängd oxalsyra och järnvitriol (till höger) upplagda bredvid en färdig sats MCO20. Utöver beskrivningen på etiketten så kan man göra mixen i en särskild flaska (exempelvis pet). När 20 timmar har gått kan man se att lösningens färg är mörkare än den var från början. Det hela avslutas med själva filtreringen (t.ex. i ett kaffefilter) som brukar gå snabbt och smidigt. I behållaren som fångar filtratet iläggs rätt mängd oxalsyra. Då oxalsyra är poröst och något obestämd i sin täthet kan det vara svårt att mäta upp delmått. Väg helst upp andelen oxalsyra eller utgå från strukna teskedar. Tillsätt oxalsyra efter att järnvitriolen är löst i metanolen - inte före! Oxalsyra är lättlösligt i metanol.

Ingående beståndsdelar i viktprocent:
  • 93 %  Metanol
  • 3,5 % Järnvitriol
  • 3,5 % Oxalsyra
Andelen järnvitriol som är löst i metanolen är egentligen 1/24, d.v.s. endast en tjugofjärdedel kan gå i lösningen - resten förblir olösligt och filtreras ju bort - det blir i vikt 3,5 %. Vikten oxalsyra i gram kan beräknas ur formeln:
Vikt oxalsyra i gram = milliliter metanol x 0,026
Användningen av MCO20 är inte riskfri. Blandar man MCO20 med röd glykol eller med en dålig blå så sker en utfällning av sulfatet. All typ av utfällning (som vanligtvis föregås av grumlighet) fördärvar glykolens positiva effekter. Av någon anledning är det bara blå glykol av bättre kvalité som MCO20 fungerar ihop med. Skulle man välja glykol som är destillerad, d.v.s. helt ren från salter - så får man ingen effektökning. Testa först glykolen genom att tillsätta 1 del MCO20 till 8 delar blå glykol - sker ingen utfällning efter en halv dag så bör den vara godkänd. Tyvärr så går det alltså inte att göra några färdiga tillsatser, d.v.s. blandningar av MCO20, den blå glykolen och aceton - det kan se okej ut i början, men förr eller senare inträffar en utfällning.

Kom i håg att aldrig blanda en G+ med en DiG-tillsats i en bränsletank! Särskilt för blandbränslen är detta högst olämpligt men för ren E85 är flockrisken mindre.  blå glykol  Autoexpertens blåa
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional