HEM      BRÄNSLETILLSATSER      SIDOPROJEKT

NAMAG - för de som vill fördjupa sig...

Publicerad 2019

  Kuriosa:

När jag bilade omkring hösten 2013 tankade jag 10 liter E85 i Xantian, nollställde räkneverket och körde tills bilen stannade p g a bränslebrist. Det var ganska intressant och samtidigt lite spännande. Oftast kunde man ganska precist förutsäga när det var dags men vid några få tillfällen inträffade det osannolika. Bilen fortsatte att tuffa på trots att man överskridigt körsträckan med råge, detta hände tre gånger!

Antalet körprov som genomfördes totalt var runt 20, eller någonstans däromkring. Ibland när man var otålig tankade man bara fem liter. Med 10 liter E85 tog det stopp någonstans vid 95-115 km. När det gick riktigt bra uppnådde man sträckan 130-140 km vilket motsvarar förbrukningen vid bensindrift. Vid dessa tillfällen var det en överdos av aceton, en något mindre mängd glykol och tändvätska typ T66. Exakt vilken konstellation har aldrig kunnat fastställas eftersom det omöjliga så sällan inträffade.

Det skedde aldrig att man kunde repetera de gyllene cyklerna efter varandra vilket väcker misstankar om att orsaken kanske berodde på dolda fickor i bränsletanken? Den sista körningen som skedde med extraordinär låg förbrukning använde jag konstellationen nedan och det är därför jag haft den ute som en fungerande tillsats så pass länge, trots att jag aldrig uppnått sagd förbrukning igen. Det finns misstankar om att orsaken kan bero på nya direktiv i den E85 som saluförts, exempelvis införlivandet av IBA som skedde runt 2010-11 eller på det faktum att E85 definitivt är torrare nu än vad den var när jag donade som mest 2010-12. Glykol och torr E85 är ju ingen bra kombination, har det visat sig. Så nu upplåter jag andra att försöka klura ut hur man ska gå tillväga? E85, som med hjälp av lite kemikalier kan matcha bensin ur förbrukningssynpunkt, är en säregen företeelse som nog förtjänar att studeras närmare.För etiketten under bilden: H=16,5 cm & B=7,3 cm   H=14,0 cm & B=6,2 cm gällande den nya acetonburken från Biltema. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För E85, alkohol och bensininblandning s.k. NAM-bränslen.
Doseringsfaktor: 0,01 eller 0,02
1 eller 2 %
Ren E85 (2%)
E85 och V-Powermix (1%)
2 delar V-Power
1 del T66
1 del aceton

summa = 4 delar
1 del T66
1 del aceton


summa = 2 delar
Anmärkningar
Högeffektiv bränsletillsats baserad på T66. Bensintypen som Shell saluför har positiva egenskaper i E85 och acetonhalten kan därmed höjas. AT2 är en del av NAMAG+OC-metoden och ska då paras ihop med AG+. Man har då LFG (lighter fluid glycol) vilket har bränsleförbrukningsminskande egenskaper. Man kan även välja en 50/50 blandning av aceton och V-Power som doseras enskilt, liksom en boostertillsats.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
 
Öppningstidsreducering: 30-40 %
AG+ reducerar bränsleförbrukningen (i varierande grad) för valfria etanol- och bensinkonstellationer samt är den enda glykoltillsatsen som är anpassad för T66. Liksom G14a och UGA minskar AG+ även öppningstiden och verkar effekthöjande. Det är således ett synnerligen svårslaget bränsletillsatsmedel.

När en lägre etanolhalt (bensinuppblandad E85) än 85% ska brukas så bör aceton tillföras i AG+. Nyttja då denna formel: mängd aceton = mängd AG+ x 0,0035 x (85-E??). Exempel: Vid bruk av E75 blir acetonfaktorn 0,0035 x (85-75) d v s 0,035. Mängden av AG+ gånger 0,035 ger acetonmängden. För 100 ml AG+ ska sålunda 3,5 ml aceton tillsättas, innan det doseras i E75

För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm
Ska kombineras med AT2
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för Löfbergs - Caffeine Water (15,7 x 7,17 cm).
För NAM, alkohol och bensininblandning s.k. LFG-bränslen.
Doseringsfaktor = 0,005
0,5 %
100% adapterad glykol - måste beställas
Anmärkningar
Utgör den sista komponenten i ett NAM-bränsle när man vill erhålla ett LFG-bränsle. Tillsatsen ska anpassas till aktuell etanolhalt och får ejöverdoseras. Dosering av AG+ och AT2 bör göras efter särskild metodik - följ denna anvisning. Kan ej blandas med andra tillsatser. Alkoholer såsom exempelvis IPA ska inte användas i dessa sammanhang, ty de är som gifter och dödar alla positiva effekter från AG+, det gäller även AT2. Etikett för AG+ med vatten (16,7 & 7,1).
Förbrukningsvinst: > 5 %
 
Halt SHA för AG++: ca 20 ppm (i bränslet)
Öppningstidsreducering: 30-40 %
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional