HEM      BRÄNSLETILLSATSER      GLYKOLTILLSATSER      KEMIKALIER      SIDOPROJEKT

Bränsletillsatsen dEC+ och dess mixar

Publicerad 2015

  Tillsammans med omega-Fe eller med någon annan järnsubstans syntes denna långtidsverkande bränsletillsats tidigare ha haft förbrukningssänkande och/eller effekthöjande egenskaper. Tyvärr kan man inte inackordera omega-Fe i dEC+ (förutom fasseparerade varianter), men det nödvändiga acetonet och D66 går faktiskt att klämma in utan att halten av HMTA måste reduceras. Omega-Fe som är den slutgiltiga komponenten för att konstellationen ska lyckas, kan ju doseras med enbart bensin som bärare... vilket minskar behovet av exakthet.

Det är väsentligt att man hela tiden upprätthåller den nödvändiga mängden HMTA, eftersom det är detta ämne som lägger grunden för att det omöjliga ska kunna hända. Gäller det exempelvis järnbensoat så finns däremot möjligheten att göra en bränsletillsats med M1 eller M2 och som innehar alla komponenter som krävs för att erhålla likvärdigt resultat - i jämförelse med omega-Fe då. Här finns även möjligheten att lägga upp variationer på dEC+ som man tycker fungerar bra. Mina två egenkomponerade M1 och M2 bör väl täcka upp det mesta, men någon kanske har en annan åsikt?

Gäller det högoktanig bensin typ V-Power så kan man skippa smörjfunktionen om man inte föredrar tvåtaktsolja? M1 håller aceton men även metanol måste ingå för att kompensera acetonets oförmåga att lösa HMTA.H=14,0 cm & B=6,2 cm Biltemas nya burk för aceton
dEC+
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För högoktanig bensin med inbyggda smörjkomponenter.
Doseringsfaktor: 0,01
1 %
För en liter (1000 ml) M1
 
620 ml rödsprit (undvik IPA-inblandad etanol)
200 ml metanol
180 ml aceton
50 ml HMTA (lös upp och filtrera)
62 %
20 %
18 %
1 del pulver per 20 delar konstellation
Anmärkningar
Detta är A18 istället för A40. Rödsprit utan inblandning av IPA är att föredra vid tillverkning av dEC+.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
   
Denna variant innehåller även D66 (en lägre dos) och då måste mängden metanol ökas ytterligare för att inte halten HMTA ska minska.

H=14,0 cm & B=6,2 cm Biltemas nya burk för aceton
dEC+
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För bensin av bättre kvalité.
Doseringsfaktor: 0,01
1 %
För en liter (1000 ml) M2
Beredning av Special+
900 ml Special+
100 ml D66
10 delar rödsprit (undvik IPA-inblandad etanol)
6 delar metanol
4 delar aceton
1 del HMTA (lös upp och filtrera)

summa = 21 delar
Anmärkningar
Fortfarande A18 fast med D66. Med 26% metanol får man samma löslighet som enbart rödsprit ger. Rödsprit utan inblandning av IPA är att föredra vid tillverkning av Special+.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
   
Detta är en FeTA-enhetstillsats som faktiskt är möjlig att göra. Doseringen får då endast vara 0,5% för både dEC+ och A40. A40 kan hålla mycket ωFe vilket det också gör i sitt grundutförande. Med 30% metanol kan man fördubbla mängden HMTA i dEC-tillsatsen. M3 är dock skiktad och måste därför skakas om innan dosering sker.

H=14,0 cm & B=6,2 cm Biltemas nya burk för aceton
dEC+
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För FeTA-kompatibel bensin.
Doseringsfaktor: 0,01
1 %
För en liter (1000 ml) M3
Beredning av Special+
550 ml Special+
450 ml A40 (ωFe)
7 delar rödsprit (undvik IPA-inblandad etanol)
3 delar metanol
1 del HMTA (lös upp och filtrera)

summa = 11 delar
Anmärkningar
Det korrekta förhållandet är 6 delar Special+ och 5 delar A40 eftersom det ger A18 och lite mindre ωFe. Därtill är halten HMTA något snålt tilltagen trots metanolinblandningen och kompenseras därmed med något större mängd. Glöm inte att välja rätt bensinstation innan tankning sker.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
Halt ωFe i bränsle: ca 300 ppm
 
Här nere borde det finnas varianter som passar för E85 men det har jag inte hunnit med ännu.

Fotografier:

Variant M2
Variant M2

Variant M3  Variant M3
Variant M3 (oskakad respektive skakad)upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional