HEM      BRÄNSLETILLSATSER      KEMIKALIER      SIDOPROJEKT

Aceton är ett ämne med flera positiva egenskaper

Publicerad 2010

  Efter alla undersökningar jag själv har företagit angående aceton så är min slutsats att en bränsletillsats med aceton åtminstone har en god egenskap, men det kan inte sänka bränsleförbrukningen med 35 % - snarare någonstans mellan 5 och 10 procent.

Aceton liksom glykol har förmågan att minska behovet av lång spridaröppningstid, dessutom verkar det effekthöjande. Till skillnad från glykol sjunker bränsleförbrukningen något. Den minskningen är mycket marginell, men inte helt försumbar. En liten förbrukningsminskning har noterats.

För dem som konverterar bensinbilar till lågenergibränslen innehållandes bensin, fungerar aceton som en öppningstidsreducerare. Eftersom bränslets egenskaper efter acetontillsatsen beter sig som ett bränsle med högre energiinnehåll än vad det hade innan acetontillsatsen. I jämförelse med förbruknings avtagande är pulsbreddens avtagande större. En färddator kommer därför att visa på en stor förbrukningsminskning - men i själva verket är det bara pulsbredden/öppningstiden som har minskat.

När det gäller E85 är det viktigt att acetonet bara doseras efter mängden bensin. Troligtvis kan man klassa aceton som en tändförbättrare vilka gör förbränningen snabbare/effektivare - det är med andra ord inte energin i bränslet som har ökat. Aceton tycks ha samma positiva verkningar för diesel som för bensin men det är ingenting som jag själv har kunnat undersöka.

Aceton som additiv nyttjas i mycket små doser och bör därför inte påverka material med tanke på acetonets förmåga att lösa upp plaster etc. Däremot är närvaro av PVC-plast direkt olämpligt då PVC absorberar aceton. Additiv som innehåller aceton förlorar sina positiva egenskaper i kontakt med PVC.pipett

För dosering kan en specialpipett användas. Den tillverkas av ett 20mm VP-rör som är 110 mm lång för 10 l bensin. En markering kan göras för ren aceton vid längden 7,5 cm (ger 17 ml till E5). Om rördelen är lite längre än den nödvändiga dosen så blir det enklare att reglera nivån. Pipetten har aluminiumanslutningar som är fixerade med Biltemas ”Steel Epoxy”.Med stöd från min erfarenhet baserade på en rad tester kan dosen av aceton bestämmas.Inblandningen av aceton kan göras enligt följande mängdproportioner -
För 1 liter ren bensin doseras 1,8 ml aceton och för 10 liter bensin doseras 18 ml aceton. Dosen är alltså 0,18 %
Troligtvis gäller samma förhållande även för diesel?

Iblandningen kan även ske efter en formel -
Mängd aceton i deciliter = Mängd bensin i liter x 0,018Etanolbränslet E85.

Inblandningen av aceton kan göras enligt följande mängdproportioner för normal E85 (15 %):
För 10 liter E85 doseras 2,7 ml aceton och för 20 liter E85 doseras 5,4 ml aceton.

Iblandningen kan även ske efter tre formler.
För E75: Mängd aceton = Mängden bränsle x 0,00045
För E85: Mängd aceton = Mängden bränsle x 0,00027
För E90: Mängd aceton = Mängden bränsle x 0,00018Tänk på att för mycket aceton ger omvänd verkan och försämrar effektiviteten!

upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional