HEM      KEMIKALIER      BRÄNSLETILLSATSER      IPA      ACETON      X66      G+      MCO20      SIDOPROJEKT

Effekthöjande och långtidsverkande glykoltillsatser för E85

Publicerad 2010 Ändrad 2017

 
Mina s.k. glykoltillsatser är baserade på etylenglykol. Inte renad utan den som används i kylsystemet för bilar och andra fordon. Tydligen är det tillsatsämnena i kylarvätskan som reagerar med etanolen på ett för allmänheten okänt vis. Vi pratar om E85 här - för det handlar förstås om alkoholer och dess outforskade egenskaper. Man kan nog säga att det är fastställt bortom rimligt tvivel att exempelvis tillsatsen G14a mer eller mindre piffar upp det som begagnar E85. Ingen har i alla fall hört av sig och nämnt motsatsen, däremot har några erfarit samma sak som jag! Försök dock inte undvika den dieselbaserade tillsatsen D66 (eller Di66). Mycket tyder på att vätet i naftan reagerar med tillsatsämnena i glykolen och bidrar till effektökningen... Förutom den öppningstidsreducerande och tändförbättrande effekten medför D66 att den torra alkoholens smörjegenskaper förbättras väsentligt.

Tillsatserna minskar bränslespridarnas öppningstid vilket gör att E85 mera liknar vanlig bensin etc. Av den anledningen slipper man i vissa fall vidta åtgärder för att öka bränslemängden. Denna öppningstidseffekt spelar även stor roll vid olika tävlingsevenemang eller när man vill ha ett tillfälligt och extra stort utbyte av sitt bränsle.

Effekthöjningen beror inte på att energin i bränslet har ökat utan på att detta antänder och förbränns effektivare.

Viktigt när man avser att bruka en glykoltillsats är att bränslet (E85) måste vara kontaminerat med vatten, annars upphör glykolen att verka. Av den anledningen finns det en speciell etikett för alla glykolbaserade tillsatser som innefattar - tillsats plus vatten. Vill man dosera vatten enskilt finns denna Etikett (16,7 & 7,1). För att få mer information om vilka glykoler man bör välja och skillnaderna sinsemellan så kan man klicka vidare till ”Kemikalier”.


Tillvägagångssättet vid tillredning är att först bestämma vilken mängd av en tillsats man önskar och sedan multiplicera mängden med - komponenten genom ”summa”. Säg exempelvis att vi vill ha 0,9 liter D66 - alltså kan man bereda 600 ml diesel först (900 x 2/3). De följande komponenterna beräknas på samma sätt. För att bestämma mängden lacknafta för samma exempel, tar man 900 x 1/3 vilket är 300 ml lacknafta.För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm    
För både bensin och E85. Ger effekthöjning och rengör bränslesystemet.
Doseringsfaktor: 0,002 - 0,005
0,2 - 0,5 %
2 delar diesel (citydiesel/ACP)
1 del lacknafta

summa = 3 delar
Anmärkningar
För glykolbaserade tillsatser fungerar D66 utmärkt, men utan några andra tillsatser gör D66 stor nytta. T.ex. en bensinbil som körs med D66 börjar snart uppvisa positiva egenskaper såsom jämnare gång och högre motoreffekt. Se sidan om X66 för ytterligare information.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
 
Öppningstidsreducering: 25-30 %
För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm
Omskakas!
H=12,5 cm & B=6,8 cm. Vitamin Well är en lämplig flaska om man önskar en mindre behållare än den för naftan.
För bensin och E85. Rengör och laddar motorn med ett järnoxidskikt.
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
Fasseparerad
Klar lösning
5 delar D66
1 del MCO20
4 delar 100%-ig alkohol

summa = 10 delar
3 delar D66
1 del MCO20
6 delar 100%-ig alkohol

summa = 10 delar
Anmärkningar
Benämns som DiG när den kombineras med blå glykol. Doseras alltid ensamt - aldrig samtidigt med en acetontillsats! Di66 får inte kombineras med röda glykoltillsatser såsom G+. Di66 orsakar en röd beläggning på alla inre motordelar inklusive tändstift. Läs sidan om MCO20 för mer information. Se bild vid skiktning efter skakning.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
Halten järnsulfat: ca 20 ppm (i bränslet)
Öppningstidsreducering: 25-30 %
k-sprit    
För alla bränslen. Ger effekthöjning och minskar förbrukningen.
Doseringsfaktor: ca 0,01 i ren bensin
1 %
 
För 10 liter bensin doseras ca 100 ml

För 10 liter E85 doseras ca 20 ml
 
Anmärkningar
IPA är temperaturkänsligt men kan adderas som en delkomponent. Bakteriedödande funktion i diesel.
Se sidan om IPA för ytterligare information.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
   
aceton    
För både bensin och E85. Ger effekthöjning och minskar förbrukningen.
Doseringsfaktor: 0,0018 i ren bensin
0,18 %
För 10 liter E85 doseras 2,7 ml
För 10 liter E60 doseras 7,2 ml
För 10 liter E55 doseras 8,1 ml
För 10 liter E45 doseras 9,9 ml
För 10 liter E05 doseras 17,1 ml
För 10 liter ren bensin: 18,0 ml
Anmärkningar
Har stora positiva effekter och adderas såsom en delkomponent.
Se sidan om aceton för ytterligare information.
Förbrukningsvinst: 5-10 % (bensinbränslen)
   
Följande effekttillsatser är baserade på koncentrerad etylenglykol och med en liten acetonkomponent. Jag utvecklade först G+ men då framtiden för denna tillsats såg mörk ut fanns behovet av en lika bra glykoltillsats men med andra komponenter. Efter många tester och lite tur såg till slut DiG (Diesel Iron Glycol) ut att vara en värdig ersättare. DiG är något vassare än G+ men har en del läskiga egenskaper, dessutom får Di66 som ingår i DiG, inte komma i kontakt med outspädda tillsatser som innehåller IPA, aceton eller glykol - under själva dosering. Trots att jag har kört flera hundra mil med DiG har ingenting negativt synts till men risken är inte helt noll och det gäller nog glykol som tillsats över huvudtaget - det är en något udda kombination.Som bekant växlar sammansättningen i E85 med årstiderna, det gör att G14a måste blandas om vid övergången från sommar till vinteretanol och vise versa. Använder man UGA så gäller det att tanka rätt delar bränsle beroende på årstid. Reglerna för hur hur man ska tanka finns nu nedtecknade i en lathund som kan laddas hem.

När G14a ska omvandlas till vinterbruk multiplicerar man 0,033 med mängden G14a - ger mängd (extra) aceton.

För omvandling till sommarbruk multipliceras 0,355 med mängden G14a (G9,33a) - ger mängd (extra) glykol.

För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm
Ska kombineras med D66/Di66
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för Löfbergs - Caffeine Water (15,7 x 7,17 cm).
Enbart för bränslet E85.
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
Sommar
Vinter
14 delar G+ eller blå glykol
1 del aceton

summa = 15 delar
14 delar G+ eller blå glykol
1,5 delar aceton

summa = 15,5 delar
Anmärkningar
Även vanlig glykol (konc.) fungerar - utan hexamin eller Di66 med blå glykol - fast då är förbättringen jämfört med G+ eller DiG inte så betydelsefull längre. Är tillsatsen baserad på DiG får den inte blandas i bränslen med G+-tillsatser eller tvärtom. Tag för vana att alltid dosera G14a efter att bränslet är uppblandat med D66/Di66. Etikett för G14a med vatten (16,7 & 7,1).
Förbrukningsvinst: 0 %
Öppningstidsreducering G+ : 40 %
 
Öppningstidsreducering DiG: 50 %
Anta att du är en bilist som har en bensinbil, men som saknar förmågan att laborera med teknik, kanske helt enkelt inte haft tid eller velat sätta dig in i ämnet konvertering av en bensinbil till etanoldrift - för dig finns UGA.

Denna tillsats gör att du som minst kan tanka hälften E85 och hälften E5 eller som mest 3 delar E85 och 1 del E5. Sålunda slipper man risken med en svårstartad bil när det är kallt ute, vattenbildandet i oljan får inte allvarliga konsekvenser, man slipper pölar av vatten i avgassystemet - såsom ljuddämpare etc. samt att du blir mer miljövänlig. En annan benägenhet vid en slarvig gjord konvertering är att bilen blir något svårstartad även när motorn är varm - det beror på att motorn tillfälligt överdoseras av bränsle.

Inte minst så sparar man pengar, under förutsättning att E85 är billigare än bensin (med hänsyn till den högre förbrukningen E85 ger upphov till). Bränsleförbrukningen ökar, men det gör den alltid med E85 i tanken. UGA sänker inte bränsleförbrukningen i jämförelse med E45-E60 utan någon tillsats.

Det har visat sig att en UGA-tillsats kan vara mycket öppningstidsreducerande. Speciellt för E45 och E60 ger UGA så litet behov av en extra öppningstid att bilen kan köras som om den vore tankad med vanlig bensin.

För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm
Ska kombineras med D66/Di66
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för Löfbergs - Caffeine Water (15,7 x 7,17 cm).
Unitary Glycol Acetone - Enhetstillsats för blandtankning.
Doseringsfaktor: 0,004
0,4 %
E45: 3 delar G+/DiG  &  1 del aceton

E55: 7 delar G+/DiG  &  2 delar aceton

E60: 9 delar G+/DiG  &  2 delar aceton
Anmärkningar
Här är doseringen 0,004 - en något svårare omräkningsfaktor än 0,005. Kom ihåg att hålla isär G+ och DiG-blandningar och låt aldrig Di66 bringas i kontakt med UGA! Etikett för UGA med vatten (16,7 & 7,1).
Förbrukningsvinst: 0 %
Öppningstidsreducering E45: 75 %
 
Öppningstidsreducering E55: 0 %
 
Öppningstidsreducering E60: 35 %
Övriga data:

TILLSATSTYP
Ledningsförmåga µS/cm
Öppningstidsbehov %
E85 och G14a med G+
20
20,4
E85 och G14a med DiG
12
17,6
E45 och UGA med G+
3
2,7
E45 och UGA med DiG
3
2,7
E55 och UGA med G+
4
9,5
E55 och UGA med DiG
5
9,5
E60 och UGA med G+
5
7,5
E60 och UGA med DiG
6
7,5

Trots att man enligt detta diagram har ett lägre öppningstidsbehov vid E55
så blir summan med rätt avpassad UGA-tillsats - dock inte mindre jämfört med E45 och E60.
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional