HEM IN ENGLISH INTRIKATA FRÅGESTÄLLNINGAR PRODUKTER

IPE - GÖR SÅ ATT DIN BIL FUNGERAR PÅ E85

E85 eller andra förekommande lågenergibränslen
IPE är en förkortning av; Injector Period Expander (spridarperiodexpanderare) och är den term som beskriver mina kretslösningar här vilka är avsedda att konvertera elektroniskt styrda insprutningssystem anpassade för högenergibränslen till att även fungera för lågenergibränslen. Alltså, en vanlig bensinbil modifieras så att den i princip blir en flexifuel-bil.

G-serien är de senaste utvecklade konstruktionerna och blev klar våren 2010. Den enda av de äldre konstruktionerna som fått leva vidare är IPE-S i något omarbetat skick. IPE-S är en mycket enkel konstruktion som dock har dålig proportionallitet/linjäritet, dessutom är den alldeles för snabb i starten vilket gör att t.ex. en bil blir något svårstartad när den är varmkörd. Kallstartschoke saknas för sekventiella system men finns nu för vanliga flerpunktsystem. Trots nackdelarna med IPE-S är jag ändå imponerad av hur bra denna enkla krets fungerar... IPE-S är konstruerad att fungera tillsammans med spänningstransienterna från bränslespridarna.

IPE-GP är utprovad i ett flerpunktsystem och har allt men är relativt lättbyggd - om man skippar FFG-kretsen? IPE-GP kan förses med automatchoke och automatisk bränsleanrikning.

IPE-GS och IPE-GP (g-serien) är väsentligt smartare konstruktioner än den tidigare nu utgångna IPEFF och fungerar utan någon yttre strömkälla. G-serien styr en eller flera bränslespridare via en enda kabel och som samtidigt försörjer enhetens interna kraftbehov. Man måste dock ha ett visst elektronikintresse, förfoga över vissa kunskaper och resurser för att kunna tillverka dem. IPE-GS kan styra bränslesystemet automatiskt men för detta krävs minst två extra moduler och där även en inkoppling mot lambdasonden måste göras.
Den nya elektroniska kretsen CSD verkar kunna ersätta alla moduler gällande choke/anrikning!

Konstruktionerna är baserade på analogteknik blandat med digitalteknik - det bästa av två världar. Jag anser att det är mest lämpligt här då vi nu kör med öppen information och som är tillgänglig för alla. Visst kan man göra samma sak med en mikroprocessor men då krävs det att man kan disponera extra resurser i form av mjuk- och hårdvara.

Alla elektronikprojekt som rör IPE finns att studera på både svenska och engelska.

Längst ner finns ett diagram som informerar om linjäriteten hos de olika modellerna.

  Principen
IPE-GS
IPE-GP
AUTOGM
IPE-S
IPM10
Elektronik för kallstartshjälp
Manipulering av lambdasonden
Förvärmning
E85, additiver, projekt mm.
Nyheter!


Bilder som visar olika konstruktioner


IPE-GS
IPE-GS IPE-GS
RCW RCWIPE-GS-AUTO:
AUTOGS AUTOGS
IPE-GS-AUTO IPE-GS-AUTOIPE-GP (fullt utrustad och med ACFM):
IPE-GP IPE-GPNTC applicerad på motorblocket (AFE):
NTC NTCCSD - Cold Start Device:
CSD CSDIPE-S:
IPE-S IPE-SIPE-S plus RCW och AFE - färdig att installeras i ett flerpunktsystem:
IPE-S IPE-SIPM10:
IPM10 IPM10Linjäritet:

linjäritet


Pulsförlängning i procent gällande RCW-modulen:

procentuell pulsförlängning

upp igen