HEM      ETANOL     

IPM10 - mäter en bränsleinsprutares öppningstid


 

Eftersom min nuvarande bensinbil inte är elektroniskt begränsad för att kunna reglera bränslemängden så kan jag skippa brukandes av pulsförlängare. En IPE-GS gör ingen nytta och modulen FFG som läser öppningstid utgår därmed. Trots detta kan spridarnas öppningstid förändras ifall man börjar experimentera med olika lågenergibränslen och tillsatser.

Lösningen på det problemet är att begagna ett enskilt instrument som mäter öppningstid. Vissa multimetrar kan vara användbara men vill man ha en fast installation som inte upptar onödigt stort utrymme och som kan brukas närhelst det är intressant att konstatera variationer - då återstår bara att konstruera en sådan krets själv och det är vad det här projektet handlar om.

öppningstiden
Jag hade redan dragit in en kabel som var tänkt för en RCW till en IPE-GS men när det blev uppenbart att denna krets var överflödig så fick kabeln istället serva en DVM från en IPM10 som är placerad vid ECUn i motorrummet. Det är en specialtillverkad aluminiumbox som rymmer en DVM och en omkopplare. IPM10 mäter millisekunder med en decimal. Den minsta möjliga mätbara öppningstiden är 0,5 mS och den högsta 13 mS.

DVM-enheten köpte jag på Kjell & Company för en hundring och är en listig liten manick, som trots sin ringa storlek kan mäta 0,0-99,9V med hög noggrannhet och under diverse ogynnsamma omständigheter. Denna kan ersätta voltmätningen på min VAD-konstruktion (dock ej strömmätning)...

löstagbar DVM
En lustig egenhet med IPM10 i sitt grundutförande är att den inte nollställer sig om spridarpulserna plötsligt upphör. Siffrorna på displayen börjar vandra iväg om ingången blir hög - exempelvis vid motorbroms. Till slut nås maximal spänningen (13V eller 13mS). Är ingången konstant låg exempelvis när motorn är avstängd (nyckelläge två), då vandrar den långsamt ned till ett lågt värde. För att råda bot på detta kan man bygga till med Z-modulen.

Har man besvärat sig med att berika sin instrumentering med denna mätanordning så bör man slå två flugor i en smäll och förse DVM-enheten med en omkopplare så att även batteri- och generatorspänningen kan kontrolleras när så önskas.omkopplaren


voltmätning
Om du vill titta närmare på detta projekt så kan du ladda ner det här:

I zipfilen kan du finna allt som behövs för själva byggnationen (manualer, scheman och PCB-filer)
- förutom att förverkliga det.

IPM10#A-2


# A-1 Är den första revisionen.

# A-2 Är beskaffad med en fläktkontrollmodul FC10 som är avsedd att styra datorfläktar. En sådan fläkt kan brukas likt en kompressor innan luftfiltret - för att öka bilens prestanda.

upp igen