HOME      PRODUCTS

IPE-GS - med automatisk bränslereglering


 

För IPE-GS går det att ordna automatik med en tilläggsmodul som heter AUTOGM.

Automatik innebär att allt styr sig själv oberoende av vilket bränsle man tankar och hur mycket. Det är lambdasondens utsignal som talar om för AUTOGM om bränslemängden är okej eller inte. Automatiken kräver inga andra storheter (såsom ex. motortemperatur) förutom lambdasignalen.

Med AUTOGM kan man välja om det hela ska styras med halv- eller helautomatik. Själv tycker jag inte det finns någon vits med halvautomatik om helautomatik är ett bland alternativen, därför är helautomatik mitt val. Faktum är att jag inte anser mig behöva varken någon helautomatisk eller semiautomatisk funktion då jag hellre önskar ställa in pulsens förlängning manuellt, för då ser jag vad olika bränslen (som härrör från en viss tankstation) har för kvalité. Gäller det en person som inte är insatt eller intresserad av detta, vore det förstås bäst med automatik.

Även choken går att ordna så att den sköter sig helt automatiskt, ty en ganska enkel men sinnrik modul som heter ACM gör detta möjligt. Någon kanske undrar om det verkligen fungerar? Efter att jag kört min bil med full automatik i ungefär en veckas tid utan att något problem infann sig så borde det väl fungera. Det jag noterade var att lambdasonden anpassade bränslemängden beroende på körstilen. Körde man i stadstrafik ökade pulsförlängningen men låg man på landsväg drog den tillbaks det den tidigare lagt till, fast till sist verkade det som regulatorn fann ett optimalt läge och ingenting hände efter det - oavsett körstil.

Nödvändiga moduler är således AUTOGM, FFGM eller LFFGM (hel/halvautomatik) och ACM (hel/halvautomatik). AUTOGM har ganska hög komponenttäthet och kan vara svår att tillverka utan UV-utrustning.automatik
Om du vill titta närmare på detta projekt så kan du ladda ner det här:

I zipfilen kan du finna allt som behövs för själva byggnationen (manualer, scheman och PCB-filer)
- förutom att förverkliga det.

AUTOGM#A-1


# A-1 Är den första revisionen.

upp igen