HEM      ETANOL

IPE-GP - paketvarianten


 

Som namnet antyder går det att göra ett paket av det här konceptet. I bilar med multipointinsprutning blir allt så smidigt och eftersom G-serien försörjer sig via spridarna så kan man förenkla kabelarrangemanget betydligt.

Den här modellen fungerar bara för multipointsystem men kan faktiskt fås att fungera i sekventiella system också, fast då krävs det ett antal SQ-moduler och som därtill måste integreras med IPE-GP. Det kommer jag inte att gå in på här men det är samma typ av uppkoppling som för IPE-GS.

endast för multipoint
IPE-GP är tänkt att vara placerad i kupén så att den blir åtkomlig för föraren, då den är ganska liten (50 x 80mm) tar den inte så stor plats. Dock bör man bygga in den i någon slags låda först.

Har man byggt en IPE-GS så finns det ingen anledning att ens fundera på det här projektet.

Hösten 2011 hann jag med att bygga denna krets. Det visade sig att den inte var helt optimal i sitt första utförande. En bristfällig jordning av C4 gjorde systemet instabilt. Efter en hel del optimeringsjobb är nu alla problem förhoppningsvis undanröjda? Därtill har en ACF-modul tillkommit. Med ACFM får man en automatisk chokefunktion och en automatisk bränsleanrikning vid kall motor. Väljer man bort lysdioderna (som indikerar hög, låg eller normal öppningstid) blir IPE-GP ganska enkel att bygga. Man kan då välja att antingen nyttja FFG-kretsen eller skippa den? Även strömbrytaren kan verka onödig om man istället har en två- eller trepolskontakt? För i så fall är det bara att dra ut IPE-GP ur denna ifall man vill stänga av den? Givetvis kan man även välja om man vill använda ACFM eller inte. Avstår man FFG-kretsen behöver man inte göra någon ”förundersökning”. Syftet med denna är i huvudsak att få lysdioderna att uppföra sig rationellt. Lysdioderna ska helst vara släckta när man kör bilen över tomgång, för det är ju bara vid ett visst tomgångsvarvtal och vid en viss motortemperatur som man kan göra korrekta jämförelser.

Spånar man på vilken typ av kontakt som IPE-GP ska anslutas mot är strömkontakter till datorer inte så pjåkigt. Alltså, det är nog en fördel om man enkelt kan ta med sig pulsförlängaren utan att behöva dra ur hela kabeln från kupén till motorrummet och behöva lossa dess anslutning till spridarna? Denna typ av strömkontakt säljer Clas Ohlson lösa och ser ut så här (artikelnr 32-5893):

Molex

En annan variant är ansluta kabeln från IPE-GP med kabelskor eller någon annan mindre kontakt i själva apparatlådan vilket dock kan bli lite trångt...

Bygger man en apparatlåda enligt beskrivning kan man pryda fronten med en panel. Panelen printas ut med till exempel Photoshop och kan sedan tejpas för att skydda papperet mot väta mm. Fyra varianter finns beroende på om en FFG-krets existerar eller inte och även för märkning gällande för pådrag eller verklig förlängning:

inga lysdioder = ingen ffg-krets     lysdioder = ffg-krets 0-100%     inga lysdioder = ingen ffg-krets     lysdioder = ffg-krets 0-55% (verklig)

Bilden nedan visar en porträttlik skiss av en färdig konstruktion men åskådliggör också hur enkelt det är att installera en IPE-GP. Det går även att fästa den i en vinkel och av den anledningen kan man placera lysdioderna på ett annat sätt.

3D


Angående ersättningskomponenter så kan MOSFET-trissan: IRLR3410 ibland vara svår att få tag i, men då kan man istället välja IRL520N och som även E;kit har i sitt sortiment. Den är lite sämre än ordinarie men för sekventiella system så räcker den gott och väl... För riktigt tunga laster där trissan ska dra ner ett helt gäng med spridare väljs med fördel istället IRL540N. Båda dessa transistorer jobbar med logiknivåer - ett krav man inte bör kringgå, eftersom pulsenheten även ska fungera när matningsspänningen faller ifrån kraftigt. Gällande tyristor 2N5064 så tillverkas inte denna längre! Samma bulletin gäller för transistor BS170 och vissa modeller av BD139. 2N5064 kan ersättas med MRC100-6, BT169, C106 eller C103. BS170 kan ersättas med 2N7000. Det är lite trist att nästan samtliga halvledare som valts till projektet är på utgående fast är man lite klurig så borde man greja även den biffen.

Ett NTC-motstånd kan placeras i serie med R12 för att överkompensera temperaturvariationer. Beroende på dess värde och på R12 fås olika stor kompensering. Exempelvis, är det kallt ute ser NTC-motståndet till att pulstid adderas och blir det varmt dras pulstid bort - hur mycket beror på motståndsvärdena - om R12 är 22k kan det var lagom med ett NTC runt 500 ohm (vid 20°C).

Försök har även genomförts med de mer temperaturtåliga komparatorerna LM293 och LM2903 för denna krets. Helt i enighet med IPE-GS så lämpar sig inte dessa varianter här trots att de borde vara bättre. Kanske är det så att de inte är lika känsliga som LM393, vilket man skulle kunna se som ett krav för att den här uppkopplingen ska fungera? Det är samma problem som för SMD-varianterna, enligt det som finns beskrivet under IPE-GS. Så tillvidare är det LM393N som gäller och den verkar fungera fint ända ned till -18°C.


Om du vill titta närmare på detta projekt så kan du ladda ner det här:

I zipfilen kan du finna allt som behövs för själva byggnationen (manualer, scheman och PCB-filer)
- förutom att förverkliga det.

IPE-GP#B-2


# A-1 Är den första revisionen.

# B-1 Hösten 2011 genomfördes några förbättringar. Jordningen till C4 har gjorts om - C4 måste jordas nära komparatorn. R3 har ändrats till 150k. Positionen D1 hade var felaktig men är nu korrekt. Båda avkopplingarna på jordplanet har utgått. En modul har tillkommit: ACFM kan monteras över baskortet och förse denna pulsförlängaren med automatisk choke och automatisk bränsleanrikning vid kall motor. Därtill har en mängd detaljer justerats.

# B-2 Under hösten 2012 har jag funnit ytterligare brister i konstruktionen. Vissa störningar uppenbarar sig när man önskar höja linjariteten på denna pulsförlängare. Detta har att göra med dess kompakta layout vilken ställer högre krav på jordningen. Av den anledningen är jordplanet på layouten numera ändrat (den övre delen) och en (minimal) ändring även på komponentsidan. Ringarna som markerar lödning på båda sidor måste följas noga! Vissa äldre exemplar av LM393 fungerar inte alls bra till GP, men nya fabrikat av den hålmonterade varianten är helt okej. Komponenterna R12 och R6 (ACFM) ska höjas ett steg ifall C4 skiftas från 1000nF till 2200nF - 33k respektive 220k istället för 27/150.

upp igen