HEM      ETANOL

PreHeater - För applicering av extra motorförvärmare och/eller startgas etc.


 

Detta är en elektronisk krets som är avsedd att användas när man önskar värma känsliga motordelar via bilbatteriet vilket är tillämpbart vid kyla och då man nyttjar bränslet E85. Konstruktion har inget med pulsförlängare eller med IPE att göra, utan har hamnat här då det handlar om etanol och hur man kan lösa problemet med kallstarter.

En förvärmare kan vara användbart för de som bor på kyligare breddgrader och måste använda sig av extraordinära metoder för att få bilen/fordonet att starta. Jag antar att illustrationen ganska väl beskriver hur det är tänkt att fungera? Det är två timerkretsar, en för höga effekter och en för induktiva laster. Timerkretsarna är baserade på den ordinära 555an, men själva kretsarrangemanget är kanske inte den mest använda - utan en något ovanligare variant.

Det hela är tänkt att fungera efter hur bilden visar men kan säkert anordnas på något annat sätt.


principen
Om du vill titta närmare på detta projekt så kan du ladda ner det här:

I zipfilen kan du finna allt som behövs för själva byggnationen (manualer, scheman och PCB-filer)
- förutom att förverkliga det.

PreHeater#A-3


# A-3 Är tills vidare den senaste revisionen.

upp igen