Långtidsverkande bränsletillsatser för allmänt bruk


 

Mina allmänna bränsletillsatser täcker upp både E85, bensin, diesel och där även experimenttillsatsen dEC+ går att finna. De är baserade på olika naftaprodukter, diesel, aceton, alkoholer, IPA samt även V-Power. Det är noggrant utprovade kemiska konstellationer som fungerar. Bränsletillsatser för E85 är T66, AT2, AG+ och AG++. Plustecknet innebär att det är upplöst pulver av HMTA (hexamin) i tillsatsen. ISO kan ses som en universaltillsats men passar extra bra för diesel. För bensin finns A40 och AXg. Även D66 ensam fungerar fint till bensin. AT2 som är en blandning av T66, aceton och V-Power är avsedd att kombineras med glykoltillsatsen AG+, s.k. LFG-bränsle som fortfarande befinner sig under utveckling (NAMAG). Dessa kan betraktas som lite extrema och som medelsvensson gör bäst i att låta vara... Kör du E85 kan man istället klicka på ”Glykoltillsatser” - dessa är effekthöjande (öppningstidsreducerande). Alla tillsatser är långtidsverkande.

Förutom en viss öppningstidssänkning (effektökning) verkar tillsatserna; rengörande, smörjande, vattenabsorberande och för diesel; både rengörande samt bakteriedödande.

Effekthöjningen beror inte på att energin i bränslet har ökat utan på att detta antänder och förbränns effektivare.

Viktigt när man avser att bruka en glykoltillsats är att bränslet (E85) måste vara kontaminerat med vatten, annars upphör glykolen att verka. Av den anledningen finns det en speciell etikett för alla glykolbaserade tillsatser som innefattar - tillsats plus vatten. Vill man dosera vatten enskilt finns denna Etikett (16,7 & 7,1). För att få mer information om vilka glykoler man bör välja och skillnaderna sinsemellan så kan man klicka vidare till ”Kemikalier”.

Tillvägagångssättet vid tillredning är att först bestämma vilken mängd av en tillsats man önskar och sedan multiplicera mängden med - komponenten genom ”summa”. Säg exempelvis att vi vill ha 0,9 liter T66 - alltså kan man bereda 600 ml tändvätska först (900 x 2/3). De följande komponenterna beräknas på samma sätt. För att bestämma mängden diesel för samma exempel, tar man 900 x 1/3 vilket är 300 ml diesel.

 

För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm T66   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
Endast för E85. Ger effekthöjning och rengör/smörjer bränslesystemet.
Doseringsfaktor: 0,005 0,5 %
2 delar vätebehandlad tändvätska
1 del diesel - undvik ACP! (Preem)

summa = 3 delar

Anmärkningar
Har goda och långtidsverkande egenskaper. Bör förvaras svalt. Vissa tändvätskor och dieselsorter fungerar inte. T66 kan inte ersätta D66 vid kombinationer med glykoltillsatser.
Förbrukningsvinst: 2-5 %  
  Öppningstidsreducering: 30-40 %

 

 

För etiketten under bilden: H=16,5 cm & B=7,3 cm AT2   H=14,0 cm & B=6,2 cm gällande den nya acetonburken från Biltema. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För E85, alkohol och bensininblandning s.k. NAM-bränslen.
Doseringsfaktor: 0,01 eller 0,02 1 eller 2 %
Ren E85 (2%) E85 och V-Powermix (1%)
2 delar V-Power
1 del T66
1 del aceton

summa = 4 delar

1 del T66
1 del aceton
 

summa = 2 delar

Anmärkningar
Högeffektiv bränsletillsats baserad på T66. Bensintypen som Shell saluför har positiva egenskaper i E85 och acetonhalten kan därmed höjas. AT2 är en del av NAMAG+OC-metoden och ska då paras ihop med AG+. Man har då LFG (lighter fluid glycol) vilket har bränsleförbrukningsminskande egenskaper. Man kan även välja en 50/50 blandning av aceton och V-Power som doseras enskilt, liksom en boostertillsats.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt  
  Öppningstidsreducering: 30-40 %

 

 

AG+ reducerar bränsleförbrukningen (i varierande grad) för valfria etanol- och bensinkonstellationer samt är den enda glykoltillsatsen som är anpassad för T66. Liksom G14a och UGA minskar AG+ även öppningstiden och verkar effekthöjande. Det är således ett synnerligen svårslaget bränsletillsatsmedel.

När en lägre etanolhalt (bensinuppblandad E85) än 85% ska brukas så bör aceton tillföras i AG+. Nyttja då denna formel: mängd aceton = mängd AG+ x 0,0035 x (85-E??). Exempel: Vid bruk av E75 blir acetonfaktorn 0,0035 x (85-75) dvs. 0,035. Mängden av AG+ gånger 0,035 ger acetonmängden. För 100 ml AG+ ska sålunda 3,5 ml aceton tillsättas, innan det doseras i E75

För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm AG+ Ska kombineras med AT2 H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för Löfbergs - Caffeine Water (15,7 x 7,17 cm).
För NAM, alkohol och bensininblandning s.k. LFG-bränslen.
Doseringsfaktor = 0,005 0,5 %
100% adapterad glykol - måste beställas
Anmärkningar
Utgör den sista komponenten i ett NAM-bränsle när man vill erhålla ett LFG-bränsle. Tillsatsen ska anpassas till aktuell etanolhalt och får ej överdoseras. Dosering av AG+ och AT2 bör göras efter särskild metodik - följ denna anvisning. Kan ej blandas med andra tillsatser. Alkoholer såsom exempelvis IPA ska inte användas i dessa sammanhang, ty de är som gifter och dödar alla positiva effekter från AG+, det gäller även AT2. Etikett för AG+ med vatten (16,7 & 7,1).
Förbrukningsvinst: > 5 %  
Halt SHA för AG++: ca 20 ppm (i bränslet) Öppningstidsreducering: 30-40 %

 

 

Här upphör tillsatserna för NAMAG och den första som följer är en etanolbärare som redan är mättad med HMTA. Utöver detta kan andra alkohollösliga komponenter adderas, lite som man själv tycker att en bränsletillsats bör innehålla.

 

 

För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm dEC+ Bör kombineras med X66... H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För både bensin och E85. Bärare för oktanhöjande komponenter.
Doseringsfaktor: 0,01 1 %
Mix 0
20 delar rödsprit (undvik IPA-inblandad etanol)
1 del HMTA (hexamin)
X delar lösbara komponenter

summa = ? delar

Anmärkningar
Denna naftafria experimenttillsats är en bärare som består av denaturerad etanol och som man kan ha nytta av när man exempelvis vill införa oktanhöjande komponenter i bränslet (etanol är ju oktanhöjande i sig), utan att för den skull glykol måste med. Metanol är ett ännu bättre lösningsmedel för salter vilket man kan ersätta en del av rödspriten med. Undvik dock att kombinera denna tillsats med IPA (isopropanol). Som ”experimenttillsats” kan dEC+ varieras i det oändliga. Se exempel.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt  
   

 

 

Nedan följer fyra långtidsverkande tillsatser för bensin respektive diesel men ISO kan dock även användas för E85. I bensin är både aceton- och IPA-tillsatser stabila till skillnad från E85. Det finns inget klart samband mellan acetonets flyktighet kontra en tillsats stabilitet (långtidsverkan).

 

 

För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm ISO    
För både bensin, E85 och även DIESEL.
Doseringsfaktor: 0,01 1 %
2 delar IPA (ren)
2 delar D66 för både bensin eller E85
1 del lacknafta (endast för dieselbränslen)

summa = 4 delar (3 delar för diesel)

Anmärkningar
Tillsammans med en rengörande och smörjande komponent ökar inte bara effekten utan även bränsleförbrukningen bör sjunka. ISO kan ses som ett tripaksubstitut. Välj antingen D66 eller lacknafta (ej båda).
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt  
   

 

 

För etiketten under bilden: H=14,0 cm & B=6,2 cm och passar på Biltemas nya burk för aceton A40   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
Enbart för bensin (95 eller 98 oktan).
Doseringsfaktor: 0,005 0,5 %
2 delar aceton
3 delar D66

summa = 5 delar

Anmärkningar
Den här effekttillsatsen är synnerligen lämplig för bensindrivna bilar! Aceton tillsammans med en rengörande och smörjande komponent leder till högre effekt och lägre bränsleförbrukning. Acetonhalten är nu 0,2%. För en lägre halt aceton; prova med 3/5 (0,19%) eller 4/7 (0,18%) istället för 2/3 (0,2). A40 innehåller inte glykol. Denna tillsats kan hålla ωFe (järnoleat) och även denna: A20.
Förbrukningsvinst: 2-5 % Acetonflaska 16,5x7,3
Halt ωFe i bränsle: ca 300 ppm Öppningstidsreducering: -10 %

 

 

Numera är det 5% etanol även i V-Power liksom för 95 oktanig bensin, därför finns ett behov av en denna tillsats. AXg är den första bränsletillsatsen som kombinerar både aceton och IPA. Även D66 kan inlemmas vilket förenklar doserandet. Etanolinblandning i bensin ökar som bekant bränsleåtgången men med A8g är min förhoppning att V-Power (den Svenska) ska nå sin gamla position igen. Även blyfri 95 kan åtnjuta fördelarna med A8g trots att halten D66 blir något låg.

 

För etiketten under bilden: H=14,0 cm & B=6,2 cm och passar på Biltemas nya burk för aceton A8g   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För V-POWER och även 95 oktanig bensin - 5% etanolinblandning.
Doseringsfaktor: 0,005 0,5 %
V-Power Blyfri 95
1 del glykol (röd eller blå)
8 delar aceton
11 delar IPA


summa = 20 delar

1 del glykol (röd eller blå)
8 delar aceton
5 delar IPA
6 delar D66

summa = 20 delar
Anmärkningar
Undvik G+ eftersom acetonhalten är för hög. Då det redan finns smörjande och renande komponenter i V-Power så kan man avstå från D66/Di66. För 95 kan man ersätta upp till 6 delar IPA med D66. För att glykolkomponenten ska verka bör vatten tillsättas - använd exempelvis färdiguppblandad glykol.
Förbrukningsvinst: 2-5 % Acetonflaska 16,5x7,3
  Öppningstidsreducering: -10 %

 

 

H=14,0 cm & B=6,2 cm Biltemas nya burk för aceton A7g   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För bensin innehållandes 10% etanol.
Doseringsfaktor: 0,005 0,5 %
Bensin med smörjande komponenter Bensin utan smörjande komponenter
2 delar glykol (röd eller blå)
7 delar aceton
11 delar IPA


summa = 20 delar

2 delar glykol (röd eller blå)
7 delar aceton
7 delar IPA
4 delar D66

summa = 20 delar
Anmärkningar
Undvik G+ eftersom acetonhalten är för hög. I nuläget finns det ingen handelsbensin med 10% etanolinblandning. A7g är även ett alternativ om man önskar dosera upp glykolhalten i 5%-ig bensin, därtill minskar acetonhalten något (0,18%). För att glykolkomponenten ska verka bör vatten tillsättas - använd exempelvis färdiguppblandad glykol.
Förbrukningsvinst: 2-5 % Acetonflaska 16,5x7,3
  Öppningstidsreducering: -10 %

 

 

 

 

upp igen                                          Valid XHTML 1.0 Transitional