HEM      KEMIKALIER      IPA      ACETON      X66      SG      SIDOPROJEKT

Långtidsverkande bränsletillsatser för allmänt bruk

Publicerad 2010 Ändrad 2022

 
Mina bränsletillsatser täcker upp bensin, E85 och diesel. De är baserade på olika naftaprodukter, diesel, aceton, alkoholer, IPA och även vatten (för E85). De är noggrant utprovade kemiska konstellationer som fungerar. Bränsletillsatser för bensin är AT, D66, A40, ISO, medans tillsatserna för E85 är AT, AG, och T66. ISO kan ses som en universaltillsats men passar bäst för diesel.

Ett vanligt scenario är de som äger ett bensindrivet fordon men önskar växla till E85. Det som sker efter en lång tids brukande av bensin är att det bildas avlagringar i bränslesystemet (Bös). Detta är rester av tyngre oljor som bensin de facto innehåller, men i mycket små kvantiteter. Med tiden bygger dock dessa bitumenämnen upp ett lager som försvårar bränsletransporten. Skiftar man bränsle till E85 så löser etanolen delvis upp avlagringarna och fordonet riskerar att haverera. Vet man att det finns avlagringar så bör man först fundera på en mekanisk rengöring med avfettning/lacknafta, vatten och tryckluft - annars kan man dosera rikligt med D66. När jag året 2010 utvecklade D66, A40, G14a, T66 etc. så kunde jag konstatera att de var öppningstidsreducerande (effekthöjande). Detta är inte fallet i dagsläget - både bensin och E85 har moderniserats så att de numera utvecklar högre effekt och minskar bränsleförbrukningen - utan att några bränsletillsatser har lagts till (detta konstaterades sommaren 2022 efter ett flertal provkörningar med min mätbil). Det handlar alltså om långtidsverkande effekter!

Vad som ligger bakom dessa förändringar eller vilka kemikalier som är inblandade har jag inga kunskaper om. Dock har jag märkt att bränslets smörjförmåga fortfarande är bristfällig, så det är en bra idé att fortsätta med någon slags smörjande tillsats. D66/T66 eller AT kan tillsättas i både bensin och E85 utan att bränslets inneboende förbrukningssänkande egenskaper påverkas. Aceton- och glykolbaserade tillsatser såsom AT, AG, A40 eller någon annan av mina utvecklade öppningsreducerande bränsletillsatser saknar alltså verkanseffekt på dagens bensin och E85. De uppgifter om procentuell öppningstidsreducering som fortfarande går att utläsa i beskrivningen för varje tillsats gäller endast om handelsbränslet inte är modifierat - exempelvis om E85 bara bestod av etanol, bensin och MTBE...

Förutom en viss öppningstidssänkning (effektökning) verkar tillsatserna; rengörande, smörjande, vattenabsorberande och för diesel; både rengörande samt bakteriedödande.

Effekthöjningen beror inte på att energin i bränslet har ökat utan på att detta antänder och förbränns effektivare.


Tillvägagångssättet vid tillredning är att först bestämma vilken mängd av en tillsats man önskar och sedan multiplicera mängden med - komponenten genom ”summa”. Säg exempelvis att vi vill ha 0,9 liter T66 - alltså kan man bereda 600 ml tändvätska först (900 x 2/3). De följande komponenterna beräknas på samma sätt. För att bestämma mängden diesel för samma exempel, tar man 900 x 1/3 vilket är 300 ml diesel.För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm    
För både bensin och E85. Ger effekthöjning och rengör/smörjer bränslesystemet.
Doseringsfaktor: 0,002 - 0,005
0,2 - 0,5 %
2 delar diesel (citydiesel/ACP)
1 del lacknafta

summa = 3 delar
Anmärkningar
För glykolbaserade tillsatser fungerar D66 utmärkt, men utan några andra tillsatser gör D66 stor nytta. T.ex. en bensinbil som körs med D66 börjar snart uppvisa positiva egenskaper såsom jämnare gång och högre motoreffekt. Se sidan om X66 för ytterligare information.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
 
Öppningstidsreducering: 25-30 %
För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
Endast för E85. Ger effekthöjning och rengör/smörjer bränslesystemet.
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
2 delar vätebehandlad tändvätska
1 del diesel - undvik ACP! (Preem)

summa = 3 delar
Anmärkningar
Skyddas från UV-strålning som annars bryter ned tändvätskan. Vissa tändvätskor och dieselsorter fungerar inte. Välj en lacknaftabaserad, ej paraffinbaserad tändvätska (miljöalternativet). Alltså, tändvätska och diesel ur mineralolja.
Förbrukningsvinst: 2-5 %
 
 
Öppningstidsreducering: 30-40 %
För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
För bensin, E85 och blandningar av bensin- och etanolbränslen. Rengör och smörjer bränslesystemet.
Doseringsfaktorn varierar - typvärde 0,005
 
  • T50
  • Aceton
  • Bensin
Anmärkningar
Adapted/Acetone Tandvatska. Skyddas från UV-strålning som annars bryter ned tändvätskan. ”T50” består av lika delar tändvätska och lysfotogen. ”Bensin” kan vara kemisk ren bensin eller alkylatbensin. Ingredienserna måste kalkyleras fram beroende på bränslets etanolhalt och tillsatsens mängd - använd javapumpen nedan! Kan doseras ensamt.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
Öppningstidsreducering: Ej uppmätt
För etiketten under bilden: H=16,7 cm & B=7,1 cm
Ska kombineras med AT
H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well
För E85 och blandningar av bensin- och etanolbränslen. Förbrukningssänkande glykolbaserad tillsats.
Doseringsfaktorn varierar - typvärde 0,005
 
  • SG
  • Vatten
  • Etanol
Anmärkningar
Adapted Glycol. Tillsammans med AT ger AG en förbrukningsminskning som avtar för avtagande etanolhalt. AG ska doseras efter att man doserat AT, sedan kan man låta allt blanda sig i minst tre minuter. ”SG” står för Special Glykol och är glykol av typen G30 med HTMA-pulver (Hexametylenteteramin, Hexamin). ”Vatten” kan vara avjoniserat vatten. ”Etanol” kan vara bioetanol. Bioetanol brukar vara befriad från IPA (isopropylalkohol) vilket är positivt. IPA och IBA har förmågan att förgifta bränslet eller reducera den förbrukningsbesparande effekten av tillsatsen. Ingredienserna måste kalkyleras fram beroende på bränslets etanolhalt och tillsatsen mängd - använd javapumpen nedan.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
Öppningstidsreducering: Ej uppmätt
För etiketten under bilden: H=15,0 cm & B=7,0 cm    
För både bensin, E85 och även DIESEL.
Doseringsfaktor: 0,01
1 %
2 delar IPA (ren)
2 delar D66 för både bensin eller E85
1 del lacknafta (endast för dieselbränslen)

summa = 4 delar (3 delar för diesel)
Anmärkningar
Tillsammans med en rengörande och smörjande komponent ökar inte bara effekten utan även bränsleförbrukningen bör sjunka. ISO kan ses som ett tripaksubstitut. Välj antingen D66 eller lacknafta (ej båda).
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
 
   
För etiketten under bilden: H=14,0 cm & B=6,2 cm och passar på Biltemas nya burk för aceton   H=12,5 cm & B=6,8 cm gällande Vitamin Well. Under denna bild finns en etikett som passar till flaska för karburatorskydd (9,0 x 11,5 cm).
Enbart för bensin (95 eller 98 oktan).
Doseringsfaktor: 0,005
0,5 %
2 delar aceton
3 delar D66

summa = 5 delar
Anmärkningar
Den här effekttillsatsen är synnerligen lämplig för bensindrivna bilar! Aceton tillsammans med en rengörande och smörjande komponent leder till högre effekt och lägre bränsleförbrukning. Acetonhalten är nu 0,2%. För en lägre halt aceton; prova med 3/5 (0,19%) eller 4/7 (0,18%) istället för 2/3 (0,2).
Förbrukningsvinst: 2-5 %
 
Öppningstidsreducering: -10 %
k-sprit    
För alla bränslen. Ger effekthöjning och minskar förbrukningen.
Doseringsfaktor: ca 0,01 i ren bensin
1 %
 
För 10 liter bensin doseras ca 100 ml

För 10 liter E85 doseras ca 20 ml
 
Anmärkningar
IPA är temperaturkänsligt men kan adderas som en delkomponent. Bakteriedödande funktion i diesel.
Se sidan om IPA för ytterligare information.
Förbrukningsvinst: Ej uppmätt
   
aceton    
För både bensin och E85. Ger effekthöjning och minskar förbrukningen.
Doseringsfaktor: 0,0018 i ren bensin
0,18 %
För 10 liter E85 doseras 2,7 ml
För 10 liter E60 doseras 7,2 ml
För 10 liter E55 doseras 8,1 ml
För 10 liter E45 doseras 9,9 ml
För 10 liter E05 doseras 17,1 ml
För 10 liter ren bensin: 18,0 ml
Anmärkningar
Har stora positiva effekter och adderas såsom en delkomponent.
Se sidan om aceton för ytterligare information.
Förbrukningsvinst: 5-10 % (bensinbränslen)
   
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional