Information om olika kemikalier som ingår i mina bränsletillsatser


  

Här finns samtliga kemikalier uppradade som hör till någon av mina bränsletillsatser. Jag har strävat efter att använda relativt lättillgängliga produkter. Vissa specialblandningar såsom X66, G+, MCO20, ωFe, i¤b och ferrocen har en egen sida där man kan få utförlig information om hur de ska tillverkas.

 

 

tändvätska Tändvätska  
Av typen vätebehandlad nafta.

Är hitintills den mest långtidsverkande komponenten för E85. Ren tändvätska utan diesel kan fungera en stund men förr eller senare krävs att man även doserar dieseln.

Ersätt inte lacknaftan i D66 med tändvätska!

Flasktypen till den här kemikalien är mycket lämplig för förvaring av petroleum-produkter. Korken tätar axiellt till skillnad mot flaskan för lacknafta vilket gör att sprickbildning undviks runt omkring korken.

Egenskaper
Effekthöjande, öppningstidsreducerande, rengörande, smörjande, lösningsmedel, bränsle
Fungerar i tillsatser med adapterad glykol
Löslig i etanol upp till 25 volymprocent - 9 % i metanol
Inköpsställen
Biltema, ÖoB, mackar, färghandlare
Användningsområden
T66, AT2

 

 

lacknafta Lacknafta  
Används som delkomponent i D66 och Di66.
Egenskaper
Rengörande, smörjande, lösningsmedel, bränsle
Löslig i etanol upp till 40 volymprocent
Inköpsställen
Biltema, ÖoB, mackar, färghandlare
Användningsområden
D66, Di66, A40, AXg, ISO

 

 

diesel Diesel  
Används som huvudkomponent i D66.
Egenskaper
Effekthöjande, rengörande, smörjande, lösningsmedel, bränsle
Löslig i etanol upp till 20 volymprocent
Inköpsställen
Mackar
Användningsområden
X66, Di66, AT2, A40, AXg, ISO

 

 

metanol Metanol  
Används som huvudkomponent i MCO20. Det är ett lösningsmedel för järnsulfat och oxalsyra.
Egenskaper
Giftig, starkt lösningsmedel, oktanhöjande, vattenabsorberande, bränsle
Inköpsställen
Hobbyaffärer, speedwayklubbar
Användningsområden
MCO20, Di66

 

 

etanol Rödsprit (denaturerad etanol)  
Kan nyttjas som bärare av diverse ämnen. Då absoluterad etanol är för dyrt så får man nöja sig med handelns rödsprit ellet T-röd som även består av något vatten. Biltemas rödsprit (plus många andras) innehåller IPA så den bör man dock undvika i möjligast mån.
Egenskaper
Oktanhöjande bränsle, rengöring, lösningsmedel
Inköpsställen
Överallt
Användningsområden
dEC+

 

 

alkohol 100%-ig alkohol (spritbränsle)  
Används som utfyllnadsvätska i Di66 eftersom tillsatsen innan dosering måste emulgera under omskakning. Måste vara en vattenfri alkoholprodukt likt ett bränsle såsom exempelvis; spisbränslen, metanol etc. IPA (K-sprit) eller E85 får inte användas. Rödsprit eller koncentrerad spolarvätska kan inte användas då de innehåller vatten.
Egenskaper
Oktanhöjande bränsle, alkoholbas, lösningsmedel
Inköpsställen
Överallt
Användningsområden
Di66

 

 

ipa IPA (isopropylalkohol)  
Isopropanol, 2-propanol. Effekthöjande och öppningstidsreducerande komponent. Används mest för rengöring av elektronik men även i bränsletillsatser såsom K-sprit. Påminner om aceton. Ett mycket effektivt alkoholbaserat lösningsmedel.
Egenskaper
Effekthöjande, öppningstidsreducerande, bakteriedödande, starkt lösningsmedel (blandbar i diesel), bränsle
Inköpsställen
ÖoB (karb karb), Biltema, IPA är en komponent i vissa K-spritsorter, elektronikföretag
Användningsområden
ISO, AXg

 

 

aceton Aceton  
Effekthöjande och öppningstidsreducerande komponent. Aceton är ett starkt lösningsmedel och är själv löslig i både polära och opolära vätskor.
Egenskaper
Effekthöjande, öppningstidsreducerande, bränsleförbrukningsminskande, starkt lösningsmedel, bränsle
Inköpsställen
Biltema, färgahandlare
Användningsområden
AT2, hoGA, G14a, UGA, A40, AXg

 

 

glykol Röd glykol  
Koncentrerad etylenglykol utan saltinhibitorer. Denna glykol är dyrare och av finare kvalité än den blåa etylenglykolen. Går ej att ersätta med den ogiftiga propylenglykolen.
Egenskaper
Giftig, effekthöjande, öppningstidsreducerande, tändförbättrare
Inköpsställen
Biltema, mekonomen, mackar
Användningsområden
G+, AG+, G14a, UGA, AXg

 

 

glykol Blå glykol  
Koncentrerad etylenglykol med saltinhibitorer. Denna glykol är billigare än den röda etylenglykolen. Går ej att ersätta med den ogiftiga propylenglykolen.
Egenskaper
Giftig, effekthöjande, öppningstidsreducerande, tändförbättrare
Inköpsställen
ÖoB, mekonomen, mackar
Användningsområden
DiG, AG+, G14a, UGA, AXg

 

 

hexamin Hexametylentetramin (hexamin, hmta)  
Känt som esbit eller metatabletter vilka består av hexametylentetramin plus bindemedel. Används som bränsle till ångmaskiner och tillverkas av formalin och ammoniak. Ska kringgärdas av restriktioner p.g.a. att det är en del i tillverkning av RDX.
Egenskaper
Effekthöjande, öppningstidsreducerande, bränsle
Inköpsställen
Hobby och leksaksaffärer, campingbutiker
Användningsområden
G+, dEC+

 

 

olivolja Olivolja (oljesyra)  
För tillverkning av olivoljetvål och därefter ωFe. Olivolja innehåller stora mängder oljesyra (omega-9) som man med natronlut gör tvål av. När tvål reagerar med järnvitriol bildas järnoleat - en tjärlik substans som jag kallar för ωFe.
Egenskaper
Oleater verkar smörjande för cylinderväggarna och kan med HMTA minska bränsleförbrukningen
Inköpsställen
Livsmedelsvara
Användningsområden
ωFe

 

 

natriumbensoat Natriumbensoat  
För tillverkning av järnbensoat eller det jag kallar för i¤b. Natriumbensoat är ett salt från bensoesyra som är nära besläktat med bensen - ett cykliskt kolväte. Det är ett konserveringsmedel med numret E211.
Egenskaper
Skapar oxidskiktbildande järntrioxid vilket kan leda till minskad bränsleförbrukning
Inköpsställen
Livsmedelsvara
Användningsområden
i¤b

 

 

ferrocen Ferrocen (bisjärn)  
Är ett järnsalt från cyklopentadiensyra. Bygger på två pentadienringar som påminner om bensenringen men med en kolatom mindre. Har antiknackegenskaper och kan ersätta tetraetylbly - därmed besitter ferrocen även smörjande egenskaper. Trolig beståndsdel i MPG-caps eller s.k. bränslepiller.
Egenskaper
Skapar oxidskiktbildande järntrioxid vilket kan leda till minskad bränsleförbrukning
Inköpsställen
eBay
Användningsområden
dEC+, A40, X66, hoGA, AT2, ISO

 

 

kaustiksoda Natriumhydroxid (kaustiksoda)  
Nödvändig kemikalie för tillverkning av olivoljetvål. Tillsammans med vatten bildar natriumhydroxid s.k. natronlut. Vid tvåltillverkning gäller 30%-ig lut vilket är 30 gram hydroxid till 70 ml vatten. Vattnets volym efter iblandning ökar obetydligt.
Egenskaper
Starkt frätande alkaliskt (basisk) salt som är vanlig i propplösare
Inköpsställen
Färghandlare, hushållskemikalie
Användningsområden
ωFe, i¤b

 

 

järnvitriol Järnvitriol - järn(II)sulfat  
Fungerar troligtvis som katalysator vid förbränning när det får verka tillsammans med den blå etylenglykolen. Denna kemikalie är relativt billig och lätt att få tag i. Grundingrediens för tillverkning av järnoleat och järnbensoat.
Egenskaper
Effekthöjande, öppningstidsreducerande, oxidskiktsbildande
Inköpsställen
Färghandlare
Användningsområden
MCO20, Di66, ωFe, i¤b

 

 

oxalsyra Oxalsyra  
Oxalsyra är en flockningshämmare för MCO20 men tar även bort oorganiska föroreningar i bränslesystemet såsom diverse metallsalter (som exempelvis kalciumkarbonat eller kalciumsulfat).
Egenskaper
Flockningshämmande, stabiliseringsmedel, rengörande, beläggningslösande, bränsle
Inköpsställen
Färghandlare
Användningsområden
MCO20, Di66

 

 

 

 

upp igen                                          Valid XHTML 1.0 Transitional