HEM      SCIENCE      VETENSKAP      UFO

D E N    I N T E R N A T I O N E L L A    N Y H E T S S I D A N


 SENASTE NYTT →    av CEO of EE • 2021-12-13
Påverkanskampanjer

Vi har nu alla under en tid fått lära oss att anpassa oss till ett helt nytt samhällsfenomen som ingen någonsin tidigare i modern tid känt till. Visst har värre saker hänt såsom svält, fattigdom, krig och katastrofer. Några pandemier/sjukdomar känner vi till såsom AIDS, cancer, spanska sjukan, polio, smittkoppor, böldpest etc. Dessa har varit mycket påtagliga. Det som däremot händer nu är inte påtagligt utan medialt och subtilt. Ingen kan sätta fingret på Covid-19 pandemin och säga att det finns en helhetsbild som är sann. De enda som kan göra så är personer som vi har fått lära oss ska tala sanning. Det jag kommer att göra nu är att försöka visa att denna ”sanning” kanske inte är en sanning utan ett psykologiskt program som ska få oss att tro att något är sant.
COMMENT
TOP
Jag ska först presentera en (rimlig) hypotes som handlar om våra bussar. Är en buss bara ett transportmedel eller kan man använda en buss för att biologiskt påverka människor?

Nästan alla bussar dras med ett ständigt tekniskt problem - de är oftast kalla under vinterhalvåret. Det spelar ingen roll hur modern och tekniskt avancerad bussen är - värmeaggregatet strular med jämna mellanrum ändå. Inte bara chauffören utan även passagerarna som sitter i bussen fryser häcken av sig. Jag har själv erfarit denna banalitet och problemet började en kort bit in på 2000-talet. Felet eller bristen är av en sådan art att det ej går att åtgärda. Klimatanläggningen i bussar har länge varit självreglerande och styrs av en integrerad enhet. Chauffören har emellertid inte tillträde att kunna omändra programvaran i denna enhet.

Förr i tiden på 60-70-80 & 90-talet fanns det gott om resurser att värma upp en buss. På vissa modeller kunde även passagerarna göra egna inställningar, så att den rätta värmen kunde infinna sig. Skapandet av kyla i moderna bussar har däremot aldrig varit ett problem. Dessa kan hålla temperaturen rätt även under heta sommardagar. I det avseendet är det precis tvärtom. Äldre bussar hade ingen AC, så under sommarhalvåret var det oftast en plåga att sitta i en buss en längre sträcka. Det fanns dock en eller två takluckor som man kunde öppna.

Vilka är de som tar bussen? Nästan uteslutande är det den arbetande befolkningen och studenter. Det är inte ofta man ser en VD åkandes buss till jobbet. O B S Detta gäller bara regionala bussar. Inte stadsbussar, långfärdsbussar, tåg, regionala tåg, pendeltåg och tunnelbana.

Föreställ att man har modifierat bussen så att ventilationssystemet även kan fungerar som ett experiment eller ett fullskaleförsök. Genom att kyla ned bussen försämras immunförsvaret och eventuella smittoämnen kan lättare sprida sig till andra friska medpassagerare. Kanske man i extrema fall har möjligheten att tillsätta en kemikalie, ett biologiskt ämne eller en katalysator? Då riskerar alla som befinner sig där att bli påverkade eller sjuka? Är det här bara typiskt konspirationstänk eller skulle man kunna genomföra detta?


INTRODUKTION

Jag såg en intressant video på YT om försvarsmaktens hemliga psykologiska program. Kanalen kallar sig för ”Zakleo Se Bumbar” och drivs av en Danijel. Budskapet är att vi i detta nu befinner oss i en stor psykologisk operation (psyops) och som redan pågått en tid, d v s Coronan.

Jag har själv en kritisk hållning till vacciner, inte bara för att Swebbtv och Newsvoice också har det, utan för att jag sedan tidigare läst på om det som skedde i USA på 60-talet omkring JFK och den cancerforskning som samtidigt bedrevs. Man spetsade poliovaccin med cancerviruset SV40, hur osannolikt det än kan låta, men enligt Judyth Vary Bakers vittnesmål var det exakt på det viset. Hon var ju en av huvudpersonerna i denna häpnadsväckande historia. Syftet var att korta ned människors livslängd.

Jag tycker vissa vacciner är bra mot diverse svåra sjukdomar men helt onödig i många andra fall. Fast när man driver på så hårt som man gör nu p g a ett influensavirus, så har jag fullständigt tappat förtroendet för myndigheterna och jag försöker hålla mig så långt borta som det någonsin bara går från alla vacciner. Tyvärr närmar vi oss mer och mer tvingande åtgärder, vilket innebär att man anser att Covid-19 är så farlig att det enda sättet att få stopp på pandemin är att införa tvångsvaccinering.


VAR ÄR LOGIKEN?

Många av oss förstår inte logiken i det som sägs. Vi har sedan flera år haft en världsomspännande pandemi men dödstalen är fortfarande normala? Därtill är antalet IVA-platser ännu inte fullbelagda. Trots att folk väljer att dubbelvaccinera sig så blir de ändå sjuka i Covid-19, eller som det heter ”sjuka MED Covid-19”, inte AV Covid -19, som det borde heta. Detta är inte logiskt. De vet inte ens vilken sjukdom folk har men testerna visar positivt för Covid-19. I vissa fall visar testerna både positivt och negativt, det påstod ju Elon Musk som hade testat sig fyra gånger under samma dag, där två var negativa och två var positiva. Detta låter både konstigt och ovetenskapligt i mina öron. När någon besöker vården så utgår vårdpersonalen ifrån att det först handlar om Covid-19 istället för att ställa en rimlig diagnos. Läkarna har blivit så perplexa av all denna covidhysteri att de inte längre kan hjälpa sina patienter och behandla de verkliga problemen.


EVENT 201

Event 201 ©You Found Truth

Detta var en övning som genomfördes den 18 oktober 2019 i New York. Det är inget påhitt utan övningen ägde rum. Arrangörerna/deltagarna var:
  • Johns Hopkins (Bloomberg School of Public Health) Center for Health Security
  • World Economic Forum
  • Bill & Melinda Gates foundation

Detta skedde heller inte i skymundan såsom exempelvis bilderbergermöten, utan var helt öppet. Man har sagt att det inte finns något samband mellan Event 201 och pandemiutbrottet strax därefter, eftersom man varje år gör minst en sådan här övning…

Problemet vara att övningen handlade om en global pandemi vars orsak var ett virus av typen Corona. Senare i december började de första smittade dyka upp. Mycket talar för att just coronaviruset släptes ut med flit från ett kinesiskt labb - låter detta som en slumpmässig händelse? Förutsätt att samma makthavare höll både mötet och startade pandemin - då uppenbarar sig den största underligheten: Varför höll man inte mötet hemligt? Varför har man erkänt att pandemin är planlagd, eller en konspiration?


SVART PSYOPS

Om vi återgår till videon av Zakleo Se Bumbar och anammar budskapet så slås man av uppriktigheten av det som presenteras. Här avslöjar man vitt och brett vad det är som gäller - påverkanskampanjer är en integrerad del av samhället och pågår kontinuerligt. Den svarta psyopsen är hemligt men även laglig. Då ställer man sig frågan - är coronapandemin egentligen en global svart psyops? Detta finner man inga svar på men enligt försvarsmakten kan det mycket väl vara så. Det är ju hemligt så man kan inte säga att det är en felaktig slutsats heller. Varför erkänner försvarsmakten deras onda planer för oss? Militärer brukar vara mycket nogsamma med att information inte läcker ut, men så är det tydligen inte. Psykologiska operationer, påverkanskampanjer - det är tunga saker! Någonting ifall jag varit chef varit mycket angelägen om att inte sprida. Syftet är att nå politiska och militära mål - oj oj, nu gäller det väl att ALLA håller käften!

Den som har svaret på gåtan är Ole Dammegård. Anledningen att förövarna väljer att skylta med det som de själva beslutat ska hända handlar om Karma. Skulle de utföra onda handlingar mot sina medmänniskor så drabbas de av dålig karma, d v s blir skuldbelagda och råkar illa ut efter döden, om jag fattat rätt? I och med att de först talar om deras avsikter hamnar bollen istället på oss, nu är det folket som ansvarar för situationen. Ty det duger inte att luta sig tillbaks i fåtöljen och stillsamt betrakta det som sker, nej här krävs handling! Inte heller räcker det med att skriva om det på sin hemsida. Man är nämligen på g att införa en lag som förbjuder kritik mot den verksamhet som rör coronan. Sådan typ av kritik kommer att betraktas som ”trakasserier” och då blir man censurerad. De som vågar kritisera klassas som ”kommunister” eller ”ryska spioner”. Nej, jag hittar inte på, det är psyopsen Christer Jansons som har sagt det! Typ, de psykologiska förbanden känner sig trakasserade, därför har vi beslutat att stänga ner din hemsida, med tilläget: du är nog en kommunist…


LÖSRYCKTA CITAT KAN BETRAKTAS SOM BEVIS

PÅ FÖRSVARSMAKTENS HEMSIDA

”Psyopsförbandets uppgift är att arbeta och kommunicera i informationsmiljön. Förbandet ska påverka beteenden och attityder hos människor för att nå politiska och militära mål, men även upptäcka vilseledande information och påverkansförsök från andra aktörer och motverka dessa.”


FREDRIK KONNANDER (MSB) UNDER ETT SEMINARIUM

”Vi har ett samspel och social media är extremt viktigt i det här fallet. Påverkanskampanj är ju också något som pågår kontinuerligt inom det här området och det är en normal och integrerad del av staters maktutövning. Det är ju då för att påverka beslutsfattarna på olika nivåer av dem som har möjligheter att fatta beslut men även den allmänna opinionen.”


FOKUS 2012-05-22

Text Claes Lönngård
”Sveriges hemliga propagandasoldater”
”Då behövs `psykologiska stealth-bombflygplan` som kapten David Bergman liknar psyopsförband vid, som kan sprida budskap under motståndarens radar. Som kan påverka hur människor tänker och handlar utan att de någonsin märker det. Detta är, som Bergman säger, inget nytt i krigsföring. Det är bara att man har kallat det för andra saker - Vilseledning, propaganda, psykologisk krigsföring.”


Grå psyops: Det finns delvis en sanning i det man förmedlar, blandat med förvridna fakta.
Svart psyops: Total lögn, någonting som är helt uppdiktat - en teater.


FÅR MAN GENOMFÖRA SVART PSYOPS?

”Det är en samvetsfråga, säger överstelöjtnant Björn Andersson som ansvarig för psykologiska operationer på Högkvarteret. I praktiken avgörs den av psyopsförbandets egna politiska, kulturella och juridiska rådgivare. I särskilt känsliga fall - som vilseledning och påverkan på höga beslutsfattare - hålls operationen hemlig till och med för andra stabsofficerare. Ju mer man granskar det svenska försvarets psykologiska krigsföring, desto fler blir frågorna. Här har vi ett förband som agerar i krigstid såväl som fredstid, som arbetar mot militära målgrupper såväl som civila. Som påverkar politiska processer och bedriver opinionsbildning - men varken är demokratiskt valda eller ens öppna med sin verksamhet. Vad får de ens - rent lagligt göra? Redan för åtta år sedan skrev regeringen att man måste analysera de legala och folkrättsliga aspekterna för att klarlägga förutsättningarna för och konsekvenserna av att Försvarsmakten utvecklar en offensiv förmåga till informationsoperationer. Juridiken var helt enkel oklar. Frågan utreddes av Fredrik Konnander vid Försvarshögskolan i en psyops-studie som pågick i sex års tid. I dag konstaterar han: Det finns inga legala restriktioner för vad psyops får göra enligt svensk lag.”


Vilka är då personerna som utövar psyops på oss stackars medborgare? Det är de som talar om för den stora massan vad det är som gäller. De uttalar sig om läget, kommer med påståenden, informerar, ger direktiv, d v s ledande frontfigurer i vårt samhälle såsom politiker, journalister, reportrar och experter. Därtill: Internetsidor, radio- tv- & press (tv & radioprogram, dagstidningar, filmer, reklam, dataspel, tidsskrifter), utbildningsväsendet, författare/litteratur, näringsidkare, folkkära figurer, poliser, militärer osv.

Enligt försvarsmakten är man mån om att motverka påverkansförsök från andra aktörer. En sådan aktör skulle kunna vara en deltagare i ett diskussionsforum eller ägare till ett konto i någon social media, där man kan skriva och diskutera åsikter (social media är som Fredrik sa: extremt viktig). Det förefaller troligt att man har styrkor beredda att rycka ut när någon skriver olämpligheter någonstans. Alltså borde positiva poster som försvarar det jag har skrivit här mötas med antiposter - där målet är att neutralisera. Det som prioriteras är de som har många följare. Ju fler anhängare en radikal figur har desto större är behovet av att neutralisera. Starka aktörer såsom Newsvoice eller Swebbtv måste ses som högriskobjekt och dessa får räkna med att bli kölhalade i de största statsmediekanalerna med jämna mellanrum.


Man skulle kort kunna formulera det som sker som att:
  • Vi lever i en form av mjuk diktatur, men det är viktigt att vi tror att det är en demokrati
  • Mycket kraft åtgår för att upprätthålla denna tro
  • Lurendrejeriet är en ständigt pågående process

BEVIS OM VACCINERNAS EFFEKTIVITET FINNS

©DN 211204 Ett bevis för att vaccinerna inte hjälper kavlades ut av ingen mindre än Dagens Nyheter. I artikeln står det inget om att det är den nya omikronvarianten som bär skulden (omikron var vid detta tillfälle en ny mutation av coronaviruset). Drygt hälften av de nya fallen var ovaccinerad enligt artikeln. Det hade varit rimligt om en viss mindre del berodde på vaccinerade - men hälften… Med andra ord är vaccinerna verkningslösa, för det är den enda logiska slutsatsen man kan dra av detta.


MUTATIONSHYPOTESEN

Nu är jag inte någon bildad person inom epidemisk vetenskap men finns det inte en risk när man fokuserar så intensivt på ett specifikt virus och gång på gång anpassar sina vacciner mot det (vilket är precis det man håller på med). Riskerar man inte då att resultatet kan bli ett supervirus som inga vacciner kan rå på. Om så sker så kommer detta virus snabbt att utplåna oss alla. Hoppas jag har fel på den punkten…


KARTLÄGGNING AV DISSIDENTER

Man kan ju undra om det finns någon annan okänd anledning som coronapandemin är en del av? De psykologiska operationernas egentliga syften kan ibland bestå i att dölja någon annan hemlig operation. En synergieffekt av detta världsomspännande projekt är att man då får exakta siffror på de som vill vaccinera sig, versus de som inte vill vaccinera sig, d v s dissidenterna. Nu vet man vilka de är.


SPRIDNINGSHYPOTESEN

Håller vi oss till det konventionella konspirationstänket (det har ju framkommit att viruset släpptes ut med flit) så skulle man kunna formulera upplägget på detta vis: Spikproteinerna som de vaccinerade producerar i ett stort antal, är inte bara skadligt för dem själva utan även för andra som råkar vistas i deras närhet. Man kan se spikproteinerna som ett slags virus som har förmågan att smitta liksom ett ordinärt virus (det finns rykten som stödjer detta). Det betyder att det inte krävs att alla vaccinerar sig utan det kanske räcker med 50%, sedan sprider sig dessa spikproteiner till den resterande befolkningen, av sig själv - smart!


BUSSHYPOTESEN IGEN

Om nu någon påstått utan omsvep att bussar används som ett verktyg för att uppnå politiska och militära mål, då hade nog denna person hamnat i konspirationsteorifacket bums! Men efter att ha tagit del av Zakleo Se Bumbars video ”Krigsföring mot dig” syntes en sådan hypotes mera trolig. Nu var det ganska länge sedan jag satt på en buss men det är inte så att jag kommer undvika bussar i framtiden - det var mer ämnat som ett exempel. Fundera på vad det stod i artikeln - psyopsförband som sprider budskap under motståndarens radar - påverkar hur människor tänker och handlar utan att de någonsin märker det - finns inga legala restriktioner för vad psyops får göra enligt svensk lag...


Så psyops kan i praktiken göra vad som helst för att nå målet? Dock tror jag att vederhäftigheten i deras handlande beror på situationen - innan pandemin krävdes det väl inga massiva insatser men i dagsläget verkar saker och ting annorlunda. Eftersom folk mer och mer blir medvetna om att något skumt pågår bakom kulisserna så borde det leda till att det krävs större och större insatser/resurser för att hålla skutan på rätt köl, så att säga... Som han sa - det är inte vi som är deras uppdragsgivare, det är någon annan.
EE 

Påverkanskampanjer av CEO of EE
Länkbild: Död rysk soldat ©фотокор
 
    Id:
(1 eller 2 siffror)
EECOM10
  EECOM10 Comment Function 1.0
  Developed by B.Lindqvist
  © 2021 Essential Electronics
     
 
 

    av CEO of EE • 2021-12-10
+
Newsvoice och MPRT

Vi är få som slåss mot väderkvarnarna i både Sverige och i övriga världen, men vi är inte en obetydlig minoritet eftersom myndigheterna håller koll på oss. Läs gärna MSB nätupplaga ”konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”. Själv hyllar jag Ole Dammegårds exceptionella arbete och Claes Hedbergs läsvänliga ”en oväntad vändning”. Jag var tvungen att åka till Stockholm i slutet av oktober för några år sedan (övernattade i tält i Tantolunden) för att dagen därefter kolla runt i Kungsträdgårdens tunnelbanestation - mycket intressant! Tittar ofta på swebbtvnyheter och har många gånger insupit Lars Berns häpnadsväckande insikter, men har även avnjutit många andra intervjuer. Det har även hänt att jag i smyg läst en och annan newsvoiceartikel.
COMMENT
TOP
För inte så länge sedan såg jag att MPRT (Myndigheten för Press, Radio och Tv) inte ville bidra med något ekonomiskt stöd för nättidningen Newsvoice, som drivs av Torbjörn Sassersson. Jag har själv skrivit en hel del inlägg där och det har alltid varit högt till tak. Det verkar som de flesta konstellationer av människor får komma till tals och friheten att säga vad man tycker är mycket generöst tilltagen.

Jag själv som är vänsterorienterad har ansett att denna nättidning verkade vara detsamma, fast där tog jag fel! Runt 2018 vände plötsligt den politiska inriktningen i blaskan och då blev det dags för högerfolket att ta för sig. Då valde jag att hoppa av eftersom jag inte har samma skrivarglöd som tidigare och risken var ganska stor att det kunde blir svåra sammandrabbningar. Kände mig lite som Frankrike under WW2. Varför slösa bort sin energi på bataljer när oddsen att vinna är så dåliga? Men Börje Peratt är av en annan kaliber och högerfalangerna stötte på problem, ungefär som Englands insats - de gjorde ju hårdnackat motstånd.

Mitt omdöme säger mig att Newsvoice ytterligare har visat prov på enorm flexibilitet. Alla får komma till tals oavsett klass och politisk hemvist. Det är svårt att blanda vänster och högermänniskor samtidigt, för då blir det lätt konflikter om oväsentligheter - bättre är att dela upp grupperna i olika tidsperioder... Vad Torbjörn nu har i kikaren vet jag ingenting om och om tidningen väljer att favorisera en viss politisk inriktning så får det bli så, det är inget jag kommer ha någon åsikt om. Nu verkar det som att det politiska fokuset inte har någon relevans (om det överhuvudtaget varit så). Jag har under åren läst många mycket läsvärda artiklar i Newsvoice, det är ett faktum.

Det MPRT ansåg felaktigt var att Newsvoice propagerat för att gurkmeja kan bota cancer. Inte en rad om bikarbonat, för det vet jag att tidningen påstått kunna bota både det ena och det andra, många gånger. Så, stämmer det - att gurkmeja kan bota cancer? Det är nog ingen absolut sanning men det finns mycket material/artiklar (på andra ställen) om att gurkmeja har positiva effekter för de som har behandlat sin cancer. Det som däremot är sant är att gurkmeja är en viktig komponent för botandet av allsköns åkommor, bättre än bikarbonat törs jag påstå! Märkligt i detta sammanhang är att Swebbtv fått mediestöd men inte Newsvoice! Swebbtv har inte pratat så mycket om gurkmeja men de har en extremt vaccinkritisk hållning, vilket dock inte alls är dåligt, för det man kommit fram till är att - det som sägs i MSM helt enkelt inte stämmer med vad andra kunniga, men icke verksamma i branschen har kommit fram till. Om begreppet ”följa det konventionella systemtänkandet” betyder att man ska förhålla sig vetenskapligt och sakligt till sin omvärld så tycker jag det är ett bra krav. Man kan ju inte bara ösa ut påhittade hypoteser, fara med lögner eller tycka illa om folk för deras politiska hållning etc. Om man nu har en hypotes som är kontroversiell så bör det framgå att det finns en inbyggd svaghet i det jag nu kommer att rapportera, istället för att slå fast en vag hypotes.

Tidningen Illustrerad Vetenskap gjorde ett mindre uppslagsverk som gavs ut 2009 ”Vetenskapens Universum” Volym 8 ”Medicinens Framsteg”. Det som står skrivet i denna rikt illustrerade bok följer strikt ”main stream” och där kan man även läsa om vaccinernas kolossala framsteg. Även framtidens genbaserade vacciner pratas det om. Gurkmeja kan man finna som ett sökindex, sidan 83:Medicinens Framsteg ©Bokus.com

”Nanogurkmeja mot cancer. Det har sedan ett tag varit känt att gurkmeja, som ger curry dess gula färg, i en del fall kan döda cancerceller. Dessvärre är gurkmeja svår att lösa i vatten. Det betyder att det inte kan ta sig från mag-tarmkanalen och ut i blodet. Därför kan gurkmeja intaget genom munnen bara användas mot cancer i tunntarmen. Man kan inte heller bara injicera kryddan direkt i blodet, eftersom den dåliga lösligheten gör att pulvret klumpas ihop. Forskarna försöker nu i stället att göra om gurkmeja till nanopartiklar. Dessa kan lätt lösas i vätska…”

Vidare kan man läsa att försök har gjorts med syntetisk framställd nanogurkmeja, som har samma botarpotential likt den naturliga varianten och att flera försök står på tur innan det kan bli fråga om att använda det som ett cancerbotemedel...

Om detta uppslagsverk är ett ihopkok av tidningsartiklar av tidigare utgivna Illusterad Vetenskap så kanske det går att läsa om gurkmejan i någon av tidningarna istället. Det kanske är lättare än att försöka få tag i uppslagsverket?

Av vad jag kan förstå så är det fördel Newsvoice här. Nanogurkmeja är ett potent cancerbotemedel och Newsvoice borde istället få kredit eftersom detta är en viktig upplysning - för dem som drabbats av cancer. Rätta mig gärna om jag har fel på den punkten…


info om upplöst gurkmejaIstället för att finfördela ett ämne så kan man först lösa upp det i ett lämpligt lösningsmedel. Ett ämne löst i en vätska är så finfördelat som det kan bli - mindre eller lika med Nano så att säga. Vatten är ju inte det rätta lösningsmedlet i det här fallet - så finns det något annat alternativ? Svar ja, alkoholer löser gurkmeja mycket bättre än vatten. Problemet är exempelvis att etanol inte är så nyttigt i större mängder, detsamma gäller de flesta andra alkoholer. Rent propantriol, glycerol eller glycerin är en komponent i fett och kan därför svårligen klassas som en främmande alkohol eller livsmedel. Det används faktiskt som sötningsmedel i öl. Glycerin skadar inte våra tänder liksom socker men det är energirikt i kalorier räknat - och svagt antimikrobiellt/antiviralt därtill. Glycerin är alltså ett bra lösningsmedel för gurkmeja och kan hypotetiskt användas för att öka blodets upptag av denna superkrydda. Enklast är väl att lösa gurkmejan i någon typ av matolja istället, eftersom oljor har likvärdiga lösningsegenskaper såsom glycerin.
EE 

Newsvoice och MPRT av CEO of EE
Länkbild: NewsVoice logotyp och MPRT logotyp
 
    Id:
(1 eller 2 siffror)
EECOM10
  EECOM10 Comment Function 1.0
  Developed by B.Lindqvist
  © 2021 Essential Electronics
     
 
 

Påverkanskampanjer
PÅVERKANSKAMPANJER
av CEO of EE
Newsvoice & MPRT
NEWSVOICE
OCH
MPRT
av CEO of EE

EE © 2012 Essential Electronics - drivs av Björn Lindqvist (CEO of EE)

Skriv för kontakt eller rapportering email - eller för att posta en artikel?
Gör helst artikeln i Words först. Jag kommer då att försöka replikera denna i så hög grad som möjligt.