HEM      SIDOPROJEKT

Kan man spetsa motoroljan med Teflon/PTFE som säljs i sprayburkar?

Publicerad 2010 Ändrad 2012

  Nu när min bil är en mätbil kom jag på iden att undersöka huruvida Teflon i motoroljan medför mindre bränsleförbrukning? Det var länge sedan jag bytte oljan (den har gått över 1000 mil nu) i den, men innan jag gör ett olje- och filterbyte så var tidpunkten som upplagd för ett litet experiment.

Då den senaste mätningen av bränsleförbrukningen (Prov nr. 16) bara vidtogs för någon dag sedan, så var det lämpligt att göra ett test igen för att se om det teflon som man kan köpa på Biltema etc. kan användas i bilens motor och om det i så fall omgående kan visa på en förbättring?

Man skulle kunna likna det vid ett fattigmans Slick 50, men istället för att punga ut med flera hundra kronor så kan man kanske köpa en sprayburk PTFE, tömma denna i en petflaska och hälla det i den gamla motoroljan?

     Biltemas teflonspray          Lagra teflonet i en Vitamin Well; H=12,5 cm & B=6,8 cm Man kan alltså samla upp teflonvätskan i en flaska och därefter applicera denna etikett.Sagt och gjort, jag sprayade ur den knappt helt fyllda burken genom att rikta strålen in i en petflaska (utomhus). Flaskan blev ganska kall under processen men efter en stunds sprayande så tog den slut. Det blev knappt 2 dl. teflonvätska till godo. Vätskan hälldes i min kalla motor. Först körde jag in bilen med det nya ämnet, innan jag påbörjade själva provet - så att det blev rejält uppblandat med motoroljan. Faktiskt kändes bilen mera lättrullad efter tillsatsen, men det kan förstås vara en placeboeffekt?

En senare kontroll visade att man kan utvinna ca 3 dl teflonvätska ur en full PTFE-flaska. Som tidigare sagts så verkar den bästa metoden vara att spreja ur teflonflaskan i en tom 1,5 liters petflaska. Jag har även konstaterat att teflonvätskan lätt går att blanda med motoroljan. Har även utfört ett termiskt test och värmde sålunda upp teflonvätskan till 200 grader men ingen försämring kunde iakttas. Denna är i början lite grumlig men då butanet/propanet har ångat bort blir vätska helt klar och det händer vid ca 100 grader. Teflonet börjar koka vid ca 170 grader. I början på 2012 fick jag från oväntat håll information om vad teflonvätska egentligen är. Teflonspray eller PTFE-spray innehåller ett vitt pulver vilket är själva teflonet. Vätskan som detta ligger i är däremot högraffinerad mineralolja. Om pulvret är tillräckligt smått bör det passera oljefiltret, vilket det är eftersom teflonkulorna med lätthet passerar ett ordinärt oljefilter! Teflonets verkan kontra sättet att dosera (varm eller kall motor) är upp till var och en att avgöra.Nr. Datum Bränsle Ingrediens Kör-
förhållandet
E.l. (µS/cm) Temp.
utomhus
Antal
prov
Provsvar Medel
förbrukning
Övrigt / anmärkningar
17 2010-06-11 E88 Aceton + G14a + Teflon
landsväg/fukt&dugg
30 15 2
0,83 ; 0,85
0,84 l/mil
  E85 spetsad med G14a. 2 dl. Teflonvätska i motoroljan. Motala - Vadstena T&R.

Provet visar att bränsleförbrukningen sjönk.

Poängen med att dosera teflon i motorolja är att metallytorna blir belagda med teflon. Detta gör så att ytorna hålls isär även när motorn inte kan leverera olja (omedelbart efter start av kall motor). Vissa påstår att teflonet samlas runt den översta kolvringen, vilket försämrar smörjningen vid en kritisk punkt - detta scenario är relaterat till Slick 50. Till skillnad mot Slick 50 doseras teflonsprayen i mindre mängd än Slick 50 och risken för det uppkomna cylinderslitaget bör väl då minska?Rekommendationer:

Vad jag har kunnat konstatera är att det är onödigt att tillföra teflon till en färsk motorolja i syfte att minska friktionen, men att det kan vara en fördel ur slitagesynpunkt - så min rekommendation är då:
1. Tillsätt inget eller högst 1/2 deciliter teflon/PTFE i den nya oljan - som du nyss har bytt.
2. Tillsätt aldrig mer teflon än tre deciliter (totalt) i en motorolja - detta för en bil som rymmer fyra och en halv liter.
3. Tillsätt en deciliter teflon efter ungefär halva tiden och ytterligare en deciliter strax innan oljan ska bytas.
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional