HEM      ORDINÄR E-SPRIT      SIDOPROJEKT

E-sprit+ är en lyxigare variant med mindre andel sotbildande nafta

Publicerad 2011

  Ett problem med den ordinära E-spriten är att den innehåller en ganska stor andel nafta. Det gör att spritbrännaren förr eller senare måste rengöras från oförbrända bränsleavlagringar. Dessa beläggningar blir dock ett mindre problem när man doserar röd glykol i e-spriten. För att helt kringgå nackdelarna som kan uppstå måste man dosera en viss mängd rödsprit i e-spriten. Man slipper då risken med grumlighet/fasseparation och naftabeläggningar. Det man får betala är priset för den extra rödspriten som måste inhandlas. Trots ett högre tillverkningspris blir det fortfarande billigare att göra bränslet själv än att köra med ren rödsprit. Man kan ju göra en stor sats (12 liter) så går det åt fyra liter rödsprit eftersom rödspriten är billigare i dunkar. Då andelen E85 är mindre minskar även bensinen som bildar återstoden och denna innehåller således mindre mängd nafta ifall man väljer att göra E-sprit+.

Väljer man att använda två femlitersdunkar så går man tillväga på följande sätt:

I den ena dunken gör man själva tillredningen av E85, vatten och nafta - den andra dunken fylls med E-spriten. Därefter tillsätter man rödsprit eller någon annan billig alkohol... Satsen är avpassad att mängden rödsprit/alkohol blir rätt när dunken är helt full.

Man börjar med att fylla dunken till treliters-strecket med E85. Därefter tillsätter man 5 volymprocent nafta och 25 volymprocent kranvatten. Det blir 150 ml nafta och 750 ml vatten. Tillsammans är det 3900 ml men p g a krympningen blir det ca 3,7 liter. Vänta sedan några timmar innan avskiljningen påbörjas - via en PVC-slang genom att nyttja hävertprincipen. Tiden är inte direkt kritisk här; 3 till 5 timmar är lagom.

Mängden E-sprit i den andra dunken blir efter avskiljning ungefär 3,3 liter. Fyll sedan upp med rödsprit/alkohol upp till femliters-strecket.

Du har nu fem liter E-sprit+ tillgodo.Denna sprit kan nu användas som bränsle till inomhusvärmare.

En alkoholmätare (hydrometer) visar ca 87%.

Dosera gärna en halv tusendel röd glykol av mängden E-sprit+ (en milliliter per två liter e-sprit+).E-sprit+ enligt naftametoden
 1. Mät upp en godtycklig mängd E85
 2. Tillsätt 5% nafta (lampolja) av mängden E85
 3. Tillsätt 25% vatten av mängden E85
 4. Avskilj spritdelen efter några timmars fasseparation (återstoden kan återvinnas som motorbränsle)
 5. Addera 50% rödsprit (annan billig starksprit/alkohol eller K-sprit) av mängden avskild sprit.

En innehållsförteckning (volymprocent):
 • 77% etanol
 • 1% mtbe
 • 1% nafta
 • 4% bensin
 • 16% vatten
 • 1% denaturering

Egenskaper
E-sprit+ har densiteten 830 kg/kbm och värmevärdet är ca 24 MJ/kg. Det är ett substitut för rödsprit och innehåller nafta vilket gör att det känns fett/halt i jämfört med rödsprit, därtill innehåller det vatten. Det brinner relativt säkert och slocknar inte av sig själv. Förbränns E-sprit+ i en för ändamålet avsedd spritbrännare bildas inget vatten, men eldar man i en skål blir förbränningen ofullständig och då bildas både vatten och sot. Lågan är gul och sotande men orsakar inte mer besvär med inomhusmiljön än med värmeljus. Rödsprit har värmevärdet 28,5 MJ/kg och är något bättre än E-sprit+. För en viss mängd rödsprit krävs det 15% större mängd E-sprit+ för att inte värmevärdena ska diffa. Vid en prisjämförelse får man ta 1,15 gånger rödspriten (vilket ger mängden E-sprit+) och för att få fram mängden E85 så tar man mängden E-sprit+ gånger 0,6. Mängden nafta är 0,05 gånger mängden E85. År 2011 var E-sprit+ 30% billigare än rödsprit i dunk. Återvinns bensinåterstoden som fordonsbränsle är vinsten snarare 35%.

Liksom för vanlig E-sprit (vilket avger rök när en brännare slocknat) så ryker det även om E-sprit+. Röken härrör från oförbränd nafta och då E-sprit+ innehåller mindre nafta så ryker det mindre än ordinär E-sprit. Den uppkomna röken kan jämföras med ett stearinljus eller ett värmeljus i intensitet. Brännarens eftervärme tycks räcka för att förgasa all nafta. Mina två brandvarnare som är placerad i taket och i samma rum som mina spritbrännare har inte börjat larma ännu.

E-sprit+ är inte ett bra rengöringsmedel då naftan skapar fettfläckar och eftersom det innehåller vatten kan det underblåsa rostbildning, fast då det innehåller naftan så kan det vara tvärtom?

Mängden E-sprit+ kan approximativt beräknas utifrån den mängd E85 som står till förfogande:

Mängd E-sprit+ = 1,7 x E85

Mängden av återstoden är ungefär 0,15 x mängden E85.
upp igen
Valid XHTML 1.0 Transitional