MANUFACTURE OF PRINTED CIRCUIT/WIRING BOARDS
==============================================

What does it take producing good pattern on a layout? In most way the use of transparent A4-foil is very common. The layout shall first be copied on a transparency film or a printer resistant foil. The film will then be placed in a UV-apparatus. The patterns will finally be fixed on the copper board. If you not are an owner of such apparatus, there is an possible to use a UV-lamp, overhead, halogen searchlight or the Sun.

Another method is to directly transfer tones to a warm copper board, by using a cooker, an iron or a laminating machine. Tones have a very good resistance against several chemicals and acids. One problem is to get the size of the copy equal against the size of the original. Only print one in a time, that's a good rule. Attempt had show that several copies at once have a small difference in size.

Print the pattern on a transparent film paper through to activate one of the following PCB-files. The printing can be done by the MS Photo Editor. Do not forget to measure the size of the layout, before you transfer it to a copper board. TGA-files are simply converted to BMP-files, if you need to edit the layout in some way. For an example, you can use Paint to edit or restore pictures from the mirror-adjustment.

A common practice is to use two transparent patterns that are fitted on top of each other, which increases the separation between the illuminated and unlit surfaces. An exposure time of three to seven minutes is normal for good UV exposure, type a UV-box or similar. Better too long time than too short. Do not gather in laminates with photo resist! Copper laminates with photo resist is a perishable commodity that should not remain unused (approx. One year in store). When a card is old, requires longer exposure - for approx. 1.5 times longer - and with the risk that thin copper lines get overexposed.

A developer can you mix yourself - 10 ml sodium hydroxide per litre water. 10/1000=0.01 (quantity). Do not rush with the developer process, because it could hamper the etching.

For etching can you use sodium per sulphate - 10 ml powder per 65 ml water, or use the factor of 0.15 (quantity). Etch into a stainless steel bowl with an almost boiling solution on a stove plate while stirring.

PCB = Printed Circuit Boards (can be with components that are mounted in holes or SMD)
PWB = Printed Wiring Boards (boards without components)
SMT = Surface Mount Technology
SMD = Surface Mount Devices
SMR = Surface Mount Resistor
SMC = Surface Mount Component or Capacitor

In Swedish:


TILLVERKNING AV KRETS/MÖNSTERKORT
===================================

Vad är det nu som krävs för att framställa ett bra mönsterkort? Oftast brukar man använda ett transparent A4-folie vilket kopian ska fästa på. Detta folie ska sedan placeras i en UV-apparat, där layouten ska exponeras på ett kopparlaminat. Har man ingen UV-apparat kan man använda en UV-lampa, overhead, halogenstrålkastare eller Solen.

En annan metod är att överföra toner till ett varmt kopparlaminat, genom att använda en spis, ett strykjärn eller en lamineringsmaskin. Toner är kemiskt motståndskraftiga och tål etsvätskor mycket bra. Ett problem är att få skalan dvs. storleken av mönsterkortets kopia på folien att stämma med originalet. En bra regel är att bara printa ut en kopia av mönsterkortet åt gången. Försök har visat att storleken av flera kopior samtidigt, skiljer sig något. Det gäller även för kopiatorer om man avser att använda en sådan istället.

Printa ut mönstret på ett transparent folieark, genom att aktivera någon av de medföljande PCB-filerna. Dessa filer är spegelvända. Utskriften kan exempelvis göras med MS Photo Editor. Glöm inte att kontrollmäta layoutens sidor innan överföringen verkställs! TGA-filerna kan enkelt konverteras till BMP-filer, sedan kan man utan vidare redigera layouten i exempelvis Paint. I Paint kan man även vända tillbaka spegelvända bilder.

Ett vanligt förfarande är att använda två transparenta mönsterutskrifter som är inpassade ovanpå varandra, vilket ökar separationen mellan belysta och obelysta ytor. En exponeringstid mellan tre till sju minuter är normalt för god uv-exponering, typ en uv-box el. Gärna längre tid än för kort tid. Samla inte på laminat med fotoresist! Kopparlaminat med fotoresist är en färskvara som inte ska ligga oanvända (lagertid ca ett år). När ett kort är gammalt krävs längre exponeringstid - ca 1,5 ggr. längre tid - och med risk för att smala kopparbanor blir överexponerade.

En framkallare kan man blanda själv - 10 ml natriumhydroxid per liter vatten. Ha inte för bråttom med framkallningen ty det kan försvåra etsningen.

För etsning kan natriumpersulfat användas - 10 ml pulver per 65 ml vatten eller använd faktorn 0,15 (mängd). Etsa i en rostfri skål med kokhet lösning på en spisplatta under omrörning.

Via hole = Viahål
Mounting hole = Monteringshål
Track = Kopparbana
Pad = Lödö
Adhesive = Lim

PCB = tryckta Kretskort (kan vara med komponenter som är monterade i viahål eller SMD)
PWB = tryckta Mönsterkort (kretskort utan komponenter)
SMT = Ytmonteringsteknik
SMD = Ytmonterad komponent/anordning(ar)
SMR = Ytmonterat motstånd
SMC = Ytmonterad komponent(er) eller kondensator

Prototyping boards = Experimentkort