This web site is simple in it's construction and is targeted at English speakers, but when my mother tongue is Swedish is this language also an option.

You've come to a place that is heavily influenced from a single individual's perspective. The key words are: Project, creativity, electronics and technology.

It is of course because I also want to share with you what I know to other people.

Here are finished design solutions along with manuals and in the future will this site also contain some theoretical material. This web site structure is somewhat vague and changeable. It is not the content but the creativity that is in focus. This web site will be built up gradually with new projects but may also be smaller if anything should be removed.

Most projects are quite small but some are larger. This electronics projects are moderate; it means that you can not implement them if you are a beginner in electronics. You must be the owner of some technical equipment, and in possession of certain knowledge and skills about electricity and electronics.

Nothing on this site is absolute. Anyone can at any time make comments on improvements. This may involve electronics or electronic enhancements relating to any of my projects, new proposal regarding a fuel projects etc. All remarks/comments will be reviewed and if any of them leads to an improvement so will a modification be executed. I can be reached most easily by email but messages can also be left in the guestbook. It happens that emails becomes distorted or sometimes even disappear - then you can use the guestbook as a second resort, to circumvent this problem.

/Bjorn
Svenska:
Denna hemsida är enkel i sin uppbyggnad och riktar sig till engelsktalande men då mitt modersmål är svenska finns även detta språk som ett alternativ.

Du har kommit till ett ställe som är hårt präglat utifrån en enda individs perspektiv. Nyckelorden är: Projekt, kreativitet, elektronik och teknik.

Det handlar förstås om att jag också vill dela med mig av det jag vet till andra människor.

Här finns färdiga konstruktionslösningar tillsammans med manualer och i framtiden ska sidan även rymma en del teoretiskt material. Hemsidans struktur är något obestämd och föränderlig. Det är inte innehållet utan kreativiteten som står i fokus. Hemsidan kommer att byggas upp gradvis med nya projekt men kan även bli mindre om något ska tas bort.

De flesta projekten är ganska små men vissa är större. Elektronikprojekten är medelsvåra, det innebär att du inte kan genomföra dessa om du är nybörjare inom elektronik. Du måste äga en del teknisk utrustning, samt inneha vissa kunskaper och färdigheter omkring ellära och elektronik.

Ingenting på denna plats är absolut. Vem som helst kan när som helst framföra synpunkter på förbättringar. Det kan handla om elektronik eller elektroniska förbättringar som rör något av mina projekt, nya förslag angående ett bränsleprojekt osv. Alla påpekanden/förslag blir granskade och ifall någon av dem leder till en förbättring så verkställs en modifiering. Jag nås enklast via e-post men medelanden kan även lämnas i gästboken. Ibland händer det att e-post förvanskas eller till och med försvinner och då kan man använda gästboken som en andra utväg, för att kringgå det problemet.