I am a Swedish man who was born in the sixties and lives in the town Motala. My interests have always been technical in nature, especially electronics. I'm fascinated by electronics and everything one can do with it. It almost akin to a kind of obsession. I am also very knowledgeable in chemistry and I have got accomplish some spectacular experiments over the years. Recently, I have been interested in cars and to convert a petrol car to run on ethanol or E85 as it is called - of course with the help of electronic circuits.

I'm not a geek and saved in a special topic. For example, I am not an hi-fi enthusiast, radio amateur, etc. I did not combined in that direction; do not want to lock my thoughts in a special place. I always have to be free and able to see the big picture.

My training is varying then I have read mechanics, process, electricity and electronics. I have studied at university but am not an engineer and can not be called for graduates. On the other hand I have read process control engineering at the university level. My training has been varied - from AMU courses to College Graduate degree, but some courses in Komvux registrants and a three-day course in Autocad. My last chapter is a special training. I became a ”Planer” - it is that I has jurisdiction to make plans of how a power grid should be built (in Sweden). The most of the real knowledge derives of course from it one chosen to deal with in the comfort of your own home, but an education is of course an important introduction or as a source of knowledge to dip into.

I'm project-oriented ie likes to invent, develop and structuring technical solutions. I think in three-dimensional and I often use images in my explanatory models. One can also discern certain originality or waywardness in my work.

/Bjorn
Svenska:
Jag är en svensk man som är född på sextiotalet och bor i staden Motala. Mina intressen har alltid varit av teknisk natur speciellt elektronik. Jag är fascinerad av elektronik och allt som man kan åstadkomma med detta. Det är närmast att likna vid en slags besatthet. Jag är även ganska kunnig i kemi och har avverkat en del spektakulära experiment under årens lopp. Den senaste tiden har jag intresserat mig för bilar och att konvertera en bensinbil till etanoldrift eller E85 som det heter - naturligtvis med hjälp av elektronik.

Jag är inte liksom en nörd frälst i något specialämne. Exempelvis är jag inte hifi-entusiast, radioamatör mm. Jag är inte lagd åt det hållet, vill inte låsa fast tankarna på ett särskilt ställe. Jag måste hela tiden vara fri och kunna se helheten.

Min utbildningsnivå är varierande då jag har läst både mekanik, process, ellära och elektronik. Jag har läst på högskolenivå men är inte civilingenjör och kan inte heller kallas för högskoleutbildad. Jag har däremot läst processtyrningsteknik på högskolenivå. Mina utbildningar har varit skiftande - från AMU-utbildningar till gymnasieingenjörexamen, men även vissa kurser i Komvux regi och en tredagarskurs i Autocad. Mitt senaste kap är en specialutbildning. Jag blev då en ”Beredare” - det handlar om att man har behörighet att göra, t.ex. en plan på hur ett elnät ska byggas (i Sverige). Huvuddelen av det verkliga vetandet kommer ju förstås av det man valt att syssla med i hemmets lugna vrå, men en utbildning är förstås en viktig introduktion eller som en kunskapskälla att ösa ur.

Jag är projektinriktad d.v.s. gillar att uppfinna, utveckla och strukturera tekniska lösningar. Jag tänker tredimensionellt och ofta använder jag bilder i mina förklaringsmodeller. Man kan även skönja en viss originalitet eller ett egensinne i mitt arbete.© June 2012    www.esstronic.com - ESSENTIAL ELECTRONICS.